Den gl Biograf DSCN1397

Hold øje med kulturelle arrangementer i Den gamle Biograf
http://den-gamle-biograf.dk/

Historien
Efter en del små arrangementer, ad åre, gik foreningen “Musikcafeen” og “Gørlev Medborgerforening” sammen i 1986 om planerne om evt. overtagelse af den nedlagte biograf på Østerled.

Her var muligheden for at bygge en biograf. Hertil var kravet fra kommunen om dannelse af en selvstændig forening. I februar 1987 blev filmgruppen, Gørlev Filmklub, derfor dannet.

Frivillige
Gørlev kommune ønskede selv at være ejer af stedet, da de gerne ville kunne bruge stedet til kommunens dagcenter i dagtimerne. Kravet fra kommunen var, at renoveringen blev lavet af frivillige fra foreninger.
Den 23. september 1987 godkendte kommunalbestyrelsen købet af huset med en bevilling på 250.000 kr., primært til køb af materialer.
Indvielsen var planlagt til 9. april 1988.

Huset
Biografen har en struktur med 4 faste brugergrupper: Gørlev Filmklub, Gørlev Medborgerforening, Musikforeningen ”Musikcafeen” og Gørlev Pensionistforening.
Et Brugeråd har koordineret arrangementer, arbejdsdage, ansøgninger, økonomi, spiritusbevilling, brandsikring, deltagelse i kulturnatarrangementer etc.

Kulturhus
Der har, i mange år, været et stort ønske og behov for et kulturhus. Der har været mange kulturelle aktiviteter i huset. Derfor var det oplagt at Den gamle Biograf skulle være fuld af liv, film, musik og teater. Ikke kun til brug for de lokale, men også for folk udefra.

Fra planlægningen i begyndesen af 1980’erne har det også været et ønske, at Den Gamle Biograf skulle være et værested. Mange af initiativtagerne fra dengang er holdt ved. Med nogle udskiftninger, er der nu også behov for nye og unge kræfter til arbejdet i huset.

Medarbejdernes interesse er filmen. Hvert år bliver der udvalgt 17 film ud af 350 til at vise i den kommende sæson. Mange opgaver skal laves, lige fra cafevagter, sidde ved kassen, være operatør, komme med oplæg til filmene, rengøring og opvask efter hver gang. Desuden skal der laves en årlig folder over arrangementer til uddeling i kommunen. . Også annoncer,  lay-out og forsendelse, presse m.m. er en del af arbejdet.

Stjernestund

3 store filmfestivaler er blandt stjernestunderne, som Den Gamle Biograf har været medarrangør af.
Ligeledes har der været besøg af store danske instruktører og manuskriptforfattere.
Ikke mindst er der filmene, som rører alle sanserne, når vi mennesker vælger at gå i biografen og se den på det store lærred.

Kalundborg kulturliv

Det er målet, at kulturen  i Kalundborg Kommune får lov at blomstre i det lokale miljø.
“Kultur skal ikke komme ovenfra, men vokse nedefra.”

“Målet må være, at der skal være “kulturhuse” alle de steder i kommunen, hvor folk får ideen, ser mulighederne, og hvor nærområdet bakker nok op om den. Så vil vi få en række kulturhuse, vel at mærke brugerstyrede huse, som afspejler netop det steds ønsker, drømme og behov.”
(December 2010).

Kilde: Kalundborg Kommune