Indlæg bragt i Politiken, 10. august 2019.

Sommerferien ovre, og for mange unge er det ensbetydende med, at de inden længe starter på deres drømmestudium. Det betyder, at mange unge mennesker snart rykker teltpælene op og flytter ud af Region Sjælland for at forfølge deres drøm i en af de store uddannelsesbyer. Typisk København, Aarhus eller Odense.

Det giver en massiv fraflytning af unge fra Region Sjælland.

Samtidig deler Region Sjælland en kedelig førsteplads med Region Nordjylland i at have flest unge på overførselsindkomst. Der er hverken noget nyt i, at mange unge flytter væk, eller at vi har for mange unge på overførselsindkomst. Men vi oplever nu – mere end nogensinde – behovet for handling.

Vi kan konstatere, at ungdomsårgangene de næste 10 år bliver mindre. Kommuner som f. eks. Lolland, Odsherred og Vordingborg kan se frem til et fald på over 20 pct. i antallet af unge i 15-16-års alderen i 2030 – de unge, som skal starte på en ungdomsuddannelse.

Med færre unge i fremtiden er det absolut afgørende, at vi handler nu, så vi kan sikre, at det også fremover er muligt at tage en uddannelse lokalt og regionalt.

Et helt realistisk fremtidsscenario er, at flere uddannelsessteder vil få så få elever, at de er nødt til at lukke. Det kan både gælde på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i regionen.

Det får tre konsekvenser.

For det første er der flere unge, der ikke vil få en ungdomsuddannelse, simpelthen fordi de ligger for langt væk. En af de afgørende faktorer for, om et ungt menneske tager en ungdomsuddannelse, er nemlig transporttiden. De bliver ufaglærte i en tid, hvor der bliver færre ufaglærte jobs.

Vi risikerer, at endnu flere unge vil ende på kanten af arbejdsmarkedet end i dag. Det er skidt for den enkelte og for samfundet som helhed. En anden konsekvens bliver, at de unge i endnu højere grad end i dag må tage deres uddannelse i København, Aarhus eller Odense – med en sandsynlighed for, at de ikke vender tilbage igen. Den tendens ser vi allerede i dag.

En tredje konsekvens kan blive, at virksomhederne får endnu sværere ved at få kvalificeret arbejdskraft.

For virksomhederne betyder det, at de enten kan flytte ud af regionen, de kan importere udenlandsk arbejdskraft, eller de kan gå i stå.

Lukker uddannelsesinstitutionerne, mister lokalsamfundene uden for de større byer i regionen et naturligt samlingspunkt for uddannelse, socialt liv og fællesskab. Det gør det endnu sværere at holde på de unge og at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nye borgere til regionen.

Vi råber vagt i gevær nu, mens de økonomiske hjul kører på højtryk. For det er nu, vi har råderummet til at vende udviklingen. Venter vi, bliver de triste tendenser svære at vende. Uddannelse er en grundforudsætning for udvikling og vækst.

Vi har behov for at fastholde vores uddannelsesinstitutioner, så unge også i fremtiden har muligheden for at tage deres uddannelser lokalt og regionalt.

Det gælder både de unge, der vil ind på en videregående uddannelse, og de unge, der har det svært, og som i dag får et liv på overførselsindkomst. Og vi skal sikre, at der kommer nye uddannelser til regionen, der matcher de behov, erhvervslivet har.

Vi tror på, at vi med fælles hjælp kan få de mørke skyer til at forsvinde. Vi tror på, at Region Sjælland kan blive en uddannelsesregion for vores unge – hvor de kan gå i skole og efterfølgende få et job. Men det kræver handling nu og her, og vi kan ikke regne med, at der kommer nogen og løser det for os. Handlingen skal komme fra os selv.

Først og fremmest skal vi i Region Sjælland være opmærksomme på, at mange unge i hele landet efterspørger værdier som nærhed, sammenhæng og fællesskaber. Det er jo allerede Region Sjælland i en nøddeskal. Så nu er det ikke kun de unge, der skal til forfølge deres drømme. Det skal vi også – målet er en attraktiv og stærk uddannelsesregion.

Det vil vi i den kommende tid arbejde sammen om.

Af: Camilla Wang (rektor, Absalon), Heino Knudsen (regionrådsformand, Region Sjælland), Ulla Skaarup (rektor, Zealand Erhvervsakademi), Henna Leth Andersen (rektor, Roskilde Universitet), Johnny Vinkel (rektor, Himmelev Gymnasium), Michael Bang (adm, direktør, CELF), Martin Lasse Hansen Sieben (adm. direktør, VUC Storstrøm).