Det danske kystfiskeri er styrket siden 2016. Antallet er fartøjer i kystfiskerordningen er steget, kystfiskerne opnår en større landingsværdi og tjener mere.

En analyse fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi viser, at kystfiskeriet i Danmark er styrket siden kystfiskerordningen blev revideret 1. januar 2017. Der er kommet flere fartøjer ind i ordningen og i 2018 indgår 184, svarende til 36 % af alle kommercielt aktive danske fartøjer. I 2016 indgik 162. Tildeling af ekstrakvoter i form af kystfiskertillæg og flidspræmie er steget, såvel som fangstværdi og forrentning er forbedret. Styrkelsen ses i den lukkede ordning, som ikke eksisterede i 2016. Ud over fartøjer der er flyttet til den lukkede ordning, er der også en stigning i fartøjer i den åbne ordning.

Rapporten identificerer ikke årsagen til styrkelsen. Styrkelsen kan skyldes en lang række forhold, herunder revision af kystfiskerordningen, stigende priser på torsk og rødspætter og forbedret fiskeri på jomfruhummer og brisling.

Se rapporten her