Projektudvikler Internorr har anmodet Kalundborg Kommune om at igangsætte en planlægning, der giver grundlag for at etablere en dagligvarebutik på op til 1.200 m2 på Ugerløsevej 2b.

Foto: ABW

Projektområdet udgør ca. 6.900 m2 og ligger i tilknytning til Ugerløse, umiddelbart uden for landsbyafgrænsningen mod øst, på hjørnet af Ugerløsevej og Slagelse Landevej.

At etablere en butik på lokaliteten forudsætter, at der gennemføres et tillæg til kommuneplanen samt udarbejdes en lokalplan.

Kalundborg Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre arbejde med at vurdere projektet.

Ideer og forslag skal være modtaget skriftligt hos kommunen senest den 10. april 2018 på e-mail: dto@kalundborg.dk eller: Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg.

Læs mere i denne folder