Kalundborg Forsyning arbejder dagligt på at minimere CO2 aftrykket. Det gør man ved at bruge biobaseret kraftvarme fra Dong, udnytte det varme spildevand til fjernvarme, styre renseanlægget og anvende solcelleanlæg på Ornum Renseanlæg.

Læs hele CO2-rapporten og bliv klogere på, hvordan forsyningen arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen.

/Stine Amanda