Foredraget tager udgangspunkt i Claus Dalbys seneste bog, der udkom i marts 2020: “Cottagehaver og dem, der ligner”.

Det sker den 10. september i Reerslev Forsamlings- og Kulturhus.

Gennem flere år har han besøgt og fotograferet cottagehaver; ikke blot i Europa, men også i USA. Cottagestilen, der har sit udspring i England, stammer fra sidste halvdel af 1800-tallet og var især i begyndelsen tilpasset ejere af mindre huse. Overordnet kan man sige, at det handler om haver, der ikke er ‘designede’. Det var en enkel – men langt fra ukunstnerisk – haveform, hvor sparsommelighed og selvforsyning var beundrede dyder. Dette gav sig udslag i anvendelsen af vilde blomster og driftssikre stauder samt bærbuske og andre spiselige planter – en frodig symbiose i samspil med rustikke hegn, pergolaer, havemøbler og små huse.

Læs mere her

Foto: ABW