Har du eller din forening brug for et netværk med politisk indflydelse i kommunerne, et netværk som kan hjælpe, hvis din adgang til naturen bliver forhindret og som du kan sparre med om ideer til projekter, der giver mere friluftsliv ? Så hiv fat i dit lokale friluftsråd.
Foto ABW

Ved du, hvor der mangler et shelter i den lokale skov, en handicapvenlig sti ud til havet eller hvor en markvej er pløjet op, så der ikke længere er adgang til et naturområde? Og er du i tvivl om, hvordan du kommer videre? Så kan du kontakte dit lokale friluftsråd, som arbejder for, at gøre det endnu bedre at dyrke friluftsliv i din kommune.

Dit lokale friluftråd er altså det netværk, som du eller din forening kan bruge, hvis du f.eks. mangler hjælp til at håndtere sager om adgang til naturen, løse lokale interessekonflikter mellem brugere af et naturområde, få større politisk gennemslagskraft på rådhuset eller input til, hvordan du kommer videre med dine friluftsprojekter.

”Vores lokale frivillige har en stor viden og et bredt netværk i deres lokalområde, og som paraplyorganisation for rigtig mange foreninger vil vi gerne gøre opmærksom på, at man som lokal forening eller enkeltperson ikke står alene”, siger Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet.

Friluftsrådet har 23 lokale friluftsråd, hvor 200 frivillige varetager friluftslivets interesser i landets 98 kommuner.

Hvad laver dit lokale friluftsråd?

Friluftsrådet samler 86 organisationer, hvis aktiviteter handler om natur, miljø og friluftsliv. Dit lokale friluftsråd varetager friluftslivets interesser i kommunerne og skaber netværk til lokale friluftsforeninger og alle, der bruger naturen. Derfor repræsenterer dit lokale friluftsråd friluftslivets samlede interesser, når de fx er til møder i forskellige kommunale og statslige råd og udvalg.

Samler hele friluftslivet  

Dit lokale friluftsråd er et samlingssted for alle, der dyrker friluftsliv, hvad enten det er alene eller via en forening. Her kan du møde frivillige ildsjæle, der varetager friluftslivets interesser i dit lokalområde ved at påvirke kommuner og søge dialog og samarbejde med en lang række interessenter.

Lokale mærkesager kan f.eks. være at sikre adgang til naturen, skabe plads til mere og bedre natur, flere stier og faciliteter på land og til vands, tænke friluftsliv ind i klimatilpasning og forbedre folk med handicaps muligheder for friluftsliv.

Dit lokale friluftsråd har en bestyrelse og et antal ad hoc temagrupper, som arbejder med særlige emner eller sager i kortere eller længere perioder.

Find dit lokale friluftsråd 

Du kan komme i kontakt med dit lokale friluftsråd ved at skrive eller ringe til den person, som er ansvarlig for netop din kommune. Du kan finde kontaktoplysninger på kortet eller på deres hjemmeside.

Du kan også med det samme melde dig ind i dit lokale friluftsråd og få nyheder og invitationer til sommermøder og årsmøder. Du melder dig ind på www.friluftsraadet.dk/blivaktiv

Læs mere om friluftsrådets lokale arbejde på www.friluftsraadet.dk

Kilde Friluftsrådet.