Vejdirektoratet inviterer til borgermøder i Holbæk Kommune og Kalundborg Kommune om anlæg af Kalundborgmotorvejen mellem Knabstrup og Kalundborg.

Borgermøderne afholdes i forbindelse med, at det opdaterede projektforslag og miljøkonsekvensvurderingen er i høring.

Der bliver afholdt i alt tre møder langs strækningen. Møderne begynder med en gennemgang af det opdaterede projektforslag, hvor der vil være fokus på den aktuelle lokalitet. Derefter er der sat tid af til at få en snak med vores fagfolk om projektet, og hvordan det kommer til at påvirke naboer, trafikanter, natur og miljø m.m.

Tid og sted
Holbæk Kommune
Tirsdag den 23. maj, kl. 17.00-19.00, Jyderup Hallen, Elmegården 58, 4450 Jyderup

Onsdag den 31. maj, kl. 17.00-19.00, Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv

Kalundborg Kommune
Torsdag den 25. maj, kl. 17.00-19.00, Svebølle Hallen, Højvangen 10, 4470 Svebølle

Deltagelse kræver ikke tilmelding.

Læs mere hos Vejdirektoratet:
https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/kalundborgmotorvejen

Foto: ABW