Kalundborg Kommune arbejder løbende på optimering af den kommunale busdrift.

Kommunalbestyrelsen kan senest den 30. oktober 2022 indsende ønsker til ændringer af den eksisterende kollektive trafik til Movia.

I den forbindelse afholdes der borgermøde, hvor Trafik- og Kørselsudvalget gerne vil høre brugernes idéer og forslag til, hvordan vi sammen kan arbejde for, at der kommer endnu flere brugere af den kollektive trafik.

Borgermødet afholdes virtuelt:

Mandag den 25. april 2022 kl. 19.00

Tilmelding:

Da mødet afholdes virtuelt, er tilmelding nødvendig.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til:

Kollektivtrafik@kalundborg.dk hvorefter du vil modtage en mail med et link til mødet.

Tilmeldingsfrist:

Torsdag den 21. april 2022 kl. 12:00

Har du ikke mulighed for at deltage:

Kan du sende dit forslag til kommunen.

Forslag skal indsendes elektronisk ved udfyldelse af formular der findes på kommunens hjemmeside under: Borger/Veje, Teknik og Miljø/Kollektiv trafik.

Læs mere her

Foto: ABW