Kalundborg Kommune arbejder løbende på optimering af den kommunale busdrift.

I forbindelse med Trafikbestilling 2022, der træder i kraft ultimo juni – 2022, har Kalundborg Kommune i samarbejde med Movia, udarbejdet et forslag til optimering af skolebusruterne 591, 592, 593 og 595.

Forslaget, der vil blive fremlagt på borgermødet, indeholder ændringer af ruteføringer, en sammenlægning af nuværende rute 592 og 595, afkortning af visse afgange og dertil justeringer af køreplanerne for de nævnte skolebusruter.

På mødet vil der blive mulighed for at komme med bemærkninger til Kalundborg Kommunes Trafik- og Kørselsudvalg.

Borgermødet afholdes virtuelt:

Onsdag den 27. januar 2021 kl. 18.30

Tilmelding:

Da mødet afholdes virtuelt, er tilmelding nødvendig.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til: kollektivtrafik@kalundborg.dk, hvorefter du vil modtage en mail med et link til mødet.

Tilmeldingsfrist:

Tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 12:00

Læs mere her

Foto: ABW