Bæredygtighedskonference 
Den 1. oktober afholder Børsen sin første bæredygtighedskonference på Kragerup Gods. I takt med et øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling i virksomheder globalt har FN formuleret 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, også kaldet Sustainable Development Goals eller SDG’er. Virksomheder allokerer i stigende grad ressourcer til at integrere disse mål i virksomhedens strategi, men hvordan måles indsatsen og den økonomiske fortjeneste?

På dagen kan du i øvrigt få indsigt i, hvordan udvalgte virksomheder anvender verdensmålene som konkurrenceparameter for at skabe vækst. De inviterede talere vil tage temperaturen på tværs af segmenter for at give indsigt i vigtigheden og niveauet af SDG’ernes integration i virksomhederne. For i hvilken grad bør virksomheder prioritere arbejdet med verdensmålene, og kan virksomheder risikere at blive udkonkurreret, hvis de ikke gør det? Spørgsmålet er nemlig, om det er et fænomen, som bliver skåret fra, når næste krise rammer, eller om det er en tendens, som skal overvejes og integreres i virksomhederne.

Dagsordenen vil bl.a. indeholde følgende temaer:

  • CFO’ens overordnede vurdering af bæredygtige investeringer
  • Økonomiske målinger af det strategiske arbejde med verdensmålene
  • Forskellige interessenters krav til virksomhedernes SDG-indsats
  • SMV’ernes arbejde med verdensmålene
  •  “Survival of the greenest”

Bemærk, at konferencen foregår på engelsk!

Pris
EARLY BIRD 2995 kr. ekskl. moms (Prisen er gældende til og med 1. august
2019, hvorefter prisen er 3495 kr. ekskl. moms).

Medlemmer af Dansk Erhverv får 10 procent i rabat ved at tilmelde sig på Børsens side.

Frister
Tilmeldingsfrist d. 24. september 2019 Afmeldingsfrist d. 24. september 2019

Program og tilmelding
https://www.tilmeld.dk/sdg2019/program.html

 

Det CO2-neutrale Kragerup Gods 
Valget faldt på det CO2-neutrale Kragerup Gods, idet Kragerup Gods de sidste mange år har fulgt en langsigtet strategi for et mere bæredygtigt gods og hotel. Tiltagene indebærer købet af 6 stk. 3 megawatt vindmøller tilbage i 2012. Vindmøllerne producerer 5.000.000 kW om året, hvoraf godset bruger 500.000 kW. Halvdelen af Kalundborg Kommune er forsynet med strøm fra godsets vindmøller. Kragerup Gods har turistbranchens internationale miljømærke, Green Key. For at få dette mærke har godset været igennem en større transformering af affaldssortering, miljøvenlige rengøringsmidler samt vand- og elforbrug. Kragerup Gods’ store landbrug gennemgår i disse år en omlægning af 200 hektar konventionel landbrugsjord, for at dette kan blive økologisk. Derudover forpagter godset lige nu økologisk jord, som bruges til dyrkning af flere varianter af bønner og linser – alle elementer som indgår i godskøkkenets produktion. Godset har sit eget vandværk, der pumper vand af høj kvalitet op fra undergrunden og forsyner hele Høng by med vand.