Kalundborg Kommune prioriterer den demokratiske inddragelse i skolepolitikken højt. Derfor har Børn- og Familieudvalget besluttet at fornye samarbejdet med Danske Skoleelever. Et partnerskab, som skal danne aktive og engagerede elever, der påtager sig medejerskab for kommunal skolepolitik, elever og lokalsamfund.

Samarbejdet med Danske Skoleelever indebærer blandt andet, at Kalundborg Kommune igen i år skal oprette et fælleselevråd. Danske Skoleelever er elevernes interesseorganisation, der sørger for, at eleverne har en stemme. De står bag fælleselevrådet, som er elevrådenes og skolernes talerør til byens politikere, hvor de får mulighed for at sætte deres præg på udvikling af skoleområdet i Kalundborg Kommune. Her kan eleverne mødes og drøfte forhold vedrørende deres skolegang på egen skole og de skolepolitiske spørgsmål i kommunen.

Fælleselevrådet består af to repræsentanter og to suppleanter fra hver af kommunens skoler. I september måned foregik processen med at sammensætte det nye fælleselevråd for skoleåret 2021/2022. Formanden og næstformanden af fælleselevrådet for skoleåret 2020/2021 gik på Høng Skole.

”Jeg synes, det har været utroligt spændende. Man har haft en følelse af, at det vi snakker om, faktisk bliver hørt”, udtaler den tidligere næstformand af fælleselevrådet Viktor fra Høng Skole og forsætter: ”Til møderne har vi blandt andet haft drøftet undervisningen under corona. Vi har eksempelvis snakket om, at vi ønsker mere inddragelse af udendørs aktiviteter og aktiv læring i undervisningen”.

Inddragelse i skolepolitikken
Fælleselevrådet har høringsret på beslutninger på folkeskoleområdet. Eleverne bliver inviteret med på rådet, når der skal træffes vigtige beslutninger på skoleområdet i Kalundborg Kommune. Fælleselevrådet bliver også orienteret om punkterne på Børn- og Familieudvalgets møder. Dette giver eleverne mulighed for at bidrage med input i skolepolitikken. Dermed får fælleselevrådet mulighed for at drøfte, om de har nogle holdninger til emnet og i så fald indgive deres indstilling til udvalget.

”Fælleselevrådet fungerer både som, det jeg vil kalde et ”sparingsorgan”, hvor man mødes på tværs og snakker sammen om, hvad der sker på hinandens skoler. Det skaber en synergieffekt. Men samtidig med det, skal de også være et politisk organ opad i systemet. De skal være gode til at prøve og rådgive politikere og udvalg om, hvad de synes er vigtigt”, udtaler chefkonsulent for Danske Skoleelever, Simon Poulsen.

I 2020 har fælleselevrådet lavet status på fjernundervisningen med høringssvar på folkeskolestrategien i Kalundborg Kommune. Derudover har rådet udarbejdet høringssvar på kvalitetsrapporten på folkeskolerne i 2020.

Forhindret af COVID-19
Ligesom meget andet har fælleselevrådet også været præget af coronanedlukningen.

”Det her med, at de har måtte rykke på Teams på grund af corona, har gjort det en smule mere amputeret. Fælleselevrådet har dermed ikke haft mulighed for at afholde og planlægge den slags aktiviteter de plejer”, supplerer Simon Poulsen, chefkonsulent for Danske Skoleelever og forsætter:

”Derimod har de været rigtig gode til at lave høringssvar på trods af corona. Hvilket er utrolig positivt for det lokale elevdemokrati i Kalundborg Kommune”.

Ved at inddrage eleverne i det lokale demokrati, opnår Kalundborg Kommune ikke blot demokratisk dannelse af eleverne, men også bedre trivsel og gladere elever, der tager medejerskab for deres uddannelse og lokalsamfund.

Foto: ABW