Torsdag den 16. april er de kommunale dagtilbud og folkeskolerne klar til at tage godt imod børnene.

Kalundborg Kommunes gradvise genåbning af de kommunale dagtilbud og folkeskoler sker med afsæt i de nationale, sundhedsfaglige vejledninger.

Det er ganske grundige vejledninger i forhold til de sundhedsmæssige foranstaltninger, der skal tages i den kommende periode.

Læs mere på www.kalundborg.dk/corona

Foto: ABW