Kalundborg Kommunalbestyrelse har den 30. marts 2016 vedtaget at fremlægge nedenstående planforslag i offentlig høring i 8 uger:

Rådhus hovedindgangForslag til lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse – fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg

Formålet med lokalplanforslaget er at sikre:

  • at der inden for lokalplanområdet må etableres et biogasanlæg med tilhørende energicentral og anlæg til opgradering af bionaturgas inkl. tilslutningsanlæg. Anlægget må opføres med haller, skorstene mv.
  • at anlæggets ydre fremtræden tilpasses de omkringliggende områder
  • at der etableres afskærmende beplantning
  • at fastlægge, at vejadgang sker til Asnæsvej