hp_2804_1123

Kalundborg Bioenergi har anmeldt et projekt, som omfatter etablering af et biogasanlæg umiddelbart øst for Asnæsværket i Kalundborg, på del af matr. nr. 1cd, Lerchenborg Hgd., Årby.

Kalundborg Bioenergi ønsker at etablere et biogasanlæg, der kan behandle op til 400.000 tons biomasse pr. år. Der forventes en årlig produktion på op til 35 mio. m3 metan.

Projektet er VVM-pligtigt, www.naturstyrelsen.dk, idet projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 10. Realiseringen forudsætter derfor, at Kalundborg Kommune igangsætter en VVM-proces for anlægget og at der meddeles tilladelse til projektet.

Foroffentlighed
Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang samt borgers og myndigheders muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg
Idéoplægget offentliggøres udelukkende på Kalundborg Kommunes hjemmeside www.kalundborg.dk

Tidsfrist
Kalundborg Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre arbejde med at vurdere projektet.
Ideer og forslag skal fremsendes skriftligt og være kommunen i hænde senest tirsdag den 12. januar 2016 på e-mail: dto@kalundborg.dk eller: Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg.