Kalundborg Biblioteker er inde i en spændende udvikling med mange projekter, som de skaber sammen med ildsjæle og foreninger til glæde og gavn for borgerne i Kalundborg Kommune.

De søger derfor en medarbejder til at understøtte og fortsat udvikle det gode samarbejde der er mellem borgerne og dem på kultur- og fritidsområdet, hvor biblioteket er den væsentligste kulturinstitution.

Kalundborg Bibliotek er en del af Kultur- og Fritids arbejdsområde som også omfatter borgerservice, kultur- og idrætshallerne og folkeoplysningsområdet.

De har en klar forventning om, at du er kompetent i projektledelse og har forståelse og respekt for samarbejdet med mange forskellige mennesker. Det er af afgørende betydning, at denne respekt for samarbejdspartnere – hvad enten det er frivillige, borgere eller kollegaer – er en del af din DNA. Du gør ikke tingene mere komplicerede end de er, og er meget løsnings- og handleorienteret.

For stillingen gælder det, at du kommer til at høre under team Oplevelse.

Særligt om stillingen:

Med fokus på litteratur og fællesskaber søges en medarbejder der sammen med ”Team voksen” kan udvikle litteraturformidling. Du skal have et bredt kendskab til litteratur, genrer og forfatterskaber som du kan formidle til borgerne med fokus på deltagerkultur. Derudover vil du indgå i bibliotekets øvrige opgaver.

Arbejdsopgaver:

Udvikling af litteratur-projekter med fokus på inddragelse af borgere
Varetagelse af litteratur-og læsegrupper
Digital formidling
Deltage i planlægning og afvikling af aktiviteter og arrangementer, både fysiske og digitale
Publikumsbetjening på alle vores afdelinger

De forventer, at du:

Har en solid og bred viden om litteratur
Du har erfaring med eller lyst til formidling på sociale medier, via nyhedsbreve, videoer o.l.
Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og samtidig være i stand til at se helheder og skabe resultater sammen med både interne og eksterne samarbejdspartnere
Har gode kommunikationsevner og er skriftligt sikker
Har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i teams med fokus på sparring og fælles udvikling
Har erfaring med at arbejde i projekter – både store og små
Trives i en hverdag med mange bolde i luften
Du har personlig gennemslagskraft, og kan påtage sig værtskaber for arrangementer m.m.
Du er indstillet på at arbejde på forskellige lokaliteter og være med til aktiviteter ud af huset
Du vil være med til at udvikle bibliotekerne og Kultur og Fritid som helhed
Du har relevant uddannelse fx Bibliotekar DB, Cand.scient.bibl., eller anden relevant uddannelse

Derfor skal du vælge os

De tilbyder et selvstændigt og alsidigt arbejde i en kommune, hvor du får mulighed for indflydelse og fleksibilitet i forhold til de opgaver, der skal løses.
De har fokus på et godt samarbejde både internt i kommunen og eksternt i forhold til foreninger og borgere.
De har en dynamisk hverdag, hvor det ligger dem meget på sinde, at der er plads til vidensdeling samt faglig og personlig udvikling. Det er også vigtigt for dem, at omgangsformen på arbejdspladsen er uformel, glad og positiv.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 15. marts 2021)

Foto: ABW