Kalundborg Kommune inviterer alle frivillige foreninger til deltagelse i Sundheds- og idrætsfestivalen BEVÆG lørdag den 4. september kl. 10-14. Her vil der være mulighed for en festlig genåbning af foreningernes mange aktiviteter efter et år med nedlukninger. Vil du som aktør på sundhedsområdet eller I som forening være med til at skabe en dag, hvor Kalundborg by summer af liv, og de besøgende får et indblik i alle de gode aktiviteter og tilbud, der er i kommunen, så er det nu I skal tilmelde jer. Det er gratis at være med til BEVÆG.

Ligesom tidligere år afholdes festivalen udendørs i Kalundborg bymidte. Der vil være mulighed for at deltage med aktiviteter for festivalens gæster, lave opvisninger samt fortælle om jeres aktiviteter og tilbud fra en stand. Alle aktiviteter på BEVÆG skal være gratis for de besøgende.

I 2019 deltog 68 aktører med en stand eller aktiviteter i gaden. De besøgende kunne blandt andet opleve eller prøve alt fra diverse idrætsaktiviteter og mini maratonløb til samtaler med patientforeninger og eksempler på kropsbehandlinger. Der var rigtig mange besøgende, og der var under- holdning med gymnastikopvisninger, musik igennem gaden og sang fra scenen. I år bliver vi måske endnu flere?

Hvem kan deltage
BEVÆG er for alle foreninger – både de folkeoplysende og frivillige sociale foreninger. Derudover kan behandlere på sundhedsområdet, godkendte alternative behandlere og Kalundborg kommune deltage på dagen. På sundhedsområdet er der fokus på både den fysiske og mentale trivsel. Alle typer af foreninger er vigtige for vores sundhed – så vi håber at mange idrætsforeninger vil deltage på dagen for at vise deres aktiviteter og tilbud frem. Men også foreninger, der ikke har fokus på fysisk aktivitet. Det kan f.eks. være foreninger der har fokus på socialt samvær, kreativitet mv.

Det sidste års delvise nedlukning af samfundet har vist os vigtigheden af: A. At gøre noget aktiv
B. At gøre noget sammen
C. At gøre noget meningsfuldt

Præcis det kan foreningslivet tilbyde.

Foreningerne skal tilmelde sig på bevaeg@kalundborg.dk.

Foto: ABW