En ny nordisk rapport ser nærmere på, hvad coronanedlukningen har betydet for vores arbejde, hjemmearbejde og arbejdsmiljø og er baseret på besvarelser fra knap 700 kontormedarbejdere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. 89% af medarbejderne svarer, at de ønsker at arbejde mere hjemmefra i fremtiden, hvor to hjemmearbejdsdage opnår højeste score.

En af verdens største ejendomsmæglervirksomheder, Jones Lang LaSalle (JLL) har sammen med Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed EDC Poul Erik Bech netop offentliggjort en nye rapport ‘JLL Nordic research januar 2022 – Changing Workplace Experience’. Her undersøges, hvad coronarestriktionerne har betydet for de nordiske arbejdspladser. Rapporten viser bl.a., at den hybride arbejdsplads er kommet for at blive, hvis det er op til medarbejderne selv.

Mange måtte arbejde helt eller delvist hjemmefra, og den tendens ser ud til at fortsætte ifølge den nyeste rapport, som viser, at en hybrid arbejdsmodel er mest efterspurgt blandt de 684 nordiske respondenter, der alle har kontorarbejde. 89% af de adspurgte svarer, at de ønsker at arbejde mere hjemmefra i fremtiden. To arbejdsdage om ugen topper med 29%, mens 26% ønsker en arbejdsdag om ugen og 20% ønsker tre dage om ugen. Der er 11%, der svarer aldrig eller meget sjældent.

Besvarelserne er indsamlet i slutningen af 2021 og resultaterne sammenlignes med en global JLL-undersøgelse, som 3.300 medarbejdere har besvaret i marts 2021.

Hjemmearbejde som konkurrenceparameter
Den store vinder ved hjemmearbejde er at spare tid på transport, og at hjemmearbejde ses som et konkurrenceparameter. Helle Nielsen Ziersen, Head of EDC International Poul Erik Bech, der arbejder tæt sammen med JLL på en lang række internationale sager, siger:

“Rapporten viser, at mange virksomheder i fremtiden vil drage fordel af at tilbyde hjemmearbejde for at tiltrække og fastholde medarbejderne. 85% vil gerne vil have mere fleksible arbejdstider og ønsker en bedre work-life-balance. Samtidigt ønsker 48% at pendle mindre. Der er samtidig en sammenhæng mellem daglig transporttid og antallet af ønskede hjemmearbejdsdage. Logisk nok – jo længere man har til arbejde, jo mere ønsker man hjemmearbejde.”

“Muligheden for hjemmearbejde kan blive et vigtigt konkurrenceparameter på lige fod med løn og andre medarbejdergoder, og virksomhederne kan tiltrække flere medarbejdere, der bor længere væk fra arbejdspladsen og som måske ikke ville have søgt, hvis de skulle møde op på arbejdspladsen hver dag. Samtidigt ses det, at hjemmearbejde grundet en frivillig opfordring fra arbejdsgiveren har en klar sammenhæng med et øget engagement. Desuden er det vigtigt at styrke det sociale og samhørigheden på arbejdspladsen, så medarbejderne tilvælger at komme på arbejdspladsen”

5 tendenser om kontorarbejdspladser

1.       Hybridarbejde er kommet for at blive, hvis medarbejderne selv skal bestemme

2.       Produktivitet er meget individuel ved hjemmearbejde. Nogle er gode – andre ikke. Jo flere hjemmearbejdsdage jo lavere produktivitet. 1-2 hjemmearbejdsdage er ideelt.

3.       Fleksibilitet, herunder hjemmearbejde bliver et ‘must have’ for virksomheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Medarbejdere ønsker mere fleksibilitet.

4.       Socialt: Det sociale, samhørighed, videndeling og snakken face-to-face bliver endnu mere vigtig, når alle medarbejdere ikke altid er på kontoret.

5.       Fremtidens kontor: Det bliver stillet endnu højere krav til kontoret fremover. Kontorerne skal være så indbydende som muligt både i forhold til indretning, fællesarealer, arbejdsmiljø, grønne og bæredygtige tiltag, så medarbejderne ønsker at møde op på kontoret.

Kilde: EDC International Poul Erik Bech og JLL

Michael Uhrenholt fra Lederne: 5 gode råd om hjemmearbejde

Michael Uhrenholt er Teamchef og ledelsesrådgiver hos Lederne, hvor han har været siden 2007. Han er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere. Her er 5 gode råd om hjemmearbejde:

1.       Remote-arbejde er kommet for at blive. Mange medarbejdere har under corona-krisen oplevet, at arbejds- og privatlivet hænger bedre sammen, når de kan arbejde remote. Som leder er det vigtigt at definere nogle spilleregler, så medarbejderne ved præcist, hvor meget de kan arbejde hjemme, og hvor meget de forventes at være på arbejdspladsen. Så sæt nogle tydelige rammer og gør det klart, at det fx er en pligt at deltage i alle online-møder.

2.       Fleksibilitet går begge veje. Hvis ledere ønsker at have medarbejdere, der kan stå til rådighed i særligt udsatte perioder eller påtage sig nogle ekstra opgaver, når der er behov for det, skal lederen huske selv at give fleksibilitet. Her er muligheden for hjemmearbejde et vigtigt element.

3.       Overvej en eller flere faste mødedage om ugen. En løsning, som jeg selv praktiserer, er, at alle mine medarbejdere skal møde på arbejde en fast dag om ugen. Her lægger jeg de afdelingsmøder, der kræver, at alle er fysisk til stede.

4.       Lederen har ledelsesretten. Alle skal behandles ens og forskelligt. Det er ikke alle medarbejdere, hvor det skaber fremdrift at arbejde meget hjemmefra. I de tilfælde kan chefen bede vedkommende om at være til stede på arbejdspladsen hele tiden, mens det for andre giver en god balance at kunne flekse med meget hjemmearbejde. Det er vigtigt, at lederne tager udgangspunkt i det, der skaber mening hos den enkelte – og for den enkelte leder.

5.       Teams-møder kan aldrig erstatte socialt samvær. Både ledere og medarbejdere må ikke undervurdere vigtigheden af at mødes fysisk på arbejdspladsen. Teams-møder kan ikke klare det hele. De uformelle snakke ved kaffemaskinen eller i kantinen er utroligt vigtige. Er vi ikke nok sammen fysisk, kommer den sociale lim også til at mangle.

Kilde: Lederne

Foto: ABW