I den aktuelle debat om genåbning af samfundet er der ikke meget fokus på de videregående uddannelser. Nu råber uddannelsesinstitutionerne vagt i gevær, for tiden er ved at være knap, hvis vi ikke vil ødelægge forsyningen af nyuddannede lærere og pædagoger.

Lige nu sidder fremtidens lærere og pædagoger hjemme ved skærmene og gør sig klar til livet i klasseværelser og børnehaver ude i det ganske land. Det er studerende, som har valgt deres uddannelse, fordi de brænder for at arbejde med børn, unge og voksne.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har netop sendt en hjælpepakke på 100 millioner til de videregående uddannelser, så de studerende, der afslutter deres uddannelse i 2021, kan få noget af den praktiske undervisning, som de har mistet det sidste år. På professionshøjskolerne er vi meget glade for hjælpen, men det vil kræve mere politisk velvilje, hvis pengene skal sættes i spil. Vi må jo fortsat ikke lukke vores studerende ind på uddannelsesinstitutionerne.

– Jeg er stærkt bekymret for at vi vil se et større frafald, hvis ikke der bliver åbnet for vores studerende, siger Sami Stephan Boutaiba, direktør for Pædagogik og Ledelse på Professionshøjskolen Absalon.

– Der er risiko for at flere studerende i den kommende tid vælger at trække stikket. Det gælder både de studerende, som næsten er færdiguddannede, og de studerende, som lige er startet på deres uddannelse. Og hvis mange vælger at springe fra eller søge orlov fra deres uddannelse, så kommer de jo til at mangle i eksempelvis skoler og dagtilbud, siger Sami Stephan Boutaiba, direktør for Pædagogik og Ledelse på Professionshøjskolen Absalon

De lærer- og pædagogstuderende får i dag det meste af undervisningen online pga corona-restriktioner, men det giver dem ikke mulighed for at træne og øve. Det giver dem ikke mulighed for at blive dygtige til at samarbejde og omsætte deres viden til handling. Man kan ikke blive en dygtig idrætslærer eller god til konflikthåndtering, forældresamarbejde og klasserumsledelse ved kun at læse bøger og gennem skærmen. Det kræver, at de studerende er i samme rum og kan gøre noget sammen. Det sker i praktikken ude i skoler og institutioner, og det sker i den fysiske undervisning inde på uddannelsesinstitutionen. Derfor er det vigtigt, at få vores studerende tilbage på campusserne. De skal med andre ord frem i prioriteringskøen.

Vi risikerer at miste gode lærere og pædagoger
På de videregående uddannelser har vi fuld forståelse for de sundhedsfaglige vurderinger og de politiske prioriteringer, der har været svære at foretage i de nedlukninger og genåbninger, som der har været gennem det sidste år. Vi har ikke stået først i køen og har fokuseret på at gøre det bedst muligt for vores studerende – på trods af vanskelige vilkår. Men nu er tiden kommet til at gøre opmærksom på, at det kan have en stor pris, hvis ikke de velfærdstuderende kommer tilbage på deres uddannelser nu.

Alexander von Oettingen, der er prorektor på UC SYD deler bekymringerne.

– Jeg mener, at vi har en reel udfordring. Det er ikke kun de studerende, der er udfordret, det er faktisk en samfundsudfordring. Vi ved, at vi kommer til at mangle lærere og pædagoger i fremtiden, så vi kan ikke tåle at miste gode lærere og pædagoger på grund af coronaen. Så snart der bliver givet grønt lys til at lukke de studerende ind til fysisk undervisning, så er det en opgave, som uddannelserne er klar til at løfte.

– Det vil bestemt være muligt at planlægge og afvikle studieaktiviteter, der minimerer smitterisikoen. Ved at fastholde nogle digitale studieaktiviteter, bruge værnemidler, holde afstand og fastholde de nye gode hygiejnevaner kan vi gøre det på en forsvarlig måde. I takt med forårets komme vil vi også i højere grad kunne tage uderum i brug, siger Sami Stephan Boutaiba.

På vegne af:
Sami Stephan Boutaiba, direktør for Pædagogik og Ledelse, Professionshøjskolen Absalon.

Charlotte Høy Worm, direktør for Området for Pædagogik og Samfund, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Alexander Christian von Oettingen, prorektor, UC SYD. Gitte Sommer Harrits, prorektor, VIA University College. Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør, UCN.

Annegrete Juul, dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole.

Foto: ABW