Den gode idé
Øernes Højskole overtog i marts 2019 den tidligere skole på Sejerø. De vil gøre den til ramme om en nytænkende højskole med fokus på at udvikle entreprenørskab og forretning, som bygger på

  • Øernes o.a. yderområders værdier og potentialer
  • Bæredygtighed og samvirke – på tværs af kendte brancher og skel

Kurser og tilbud skal i høj grad funderes på videndeling og praksis – med Sejerø som læringsrum. Visionen er at skabe lærende fællesskaber, der både kan fungere som saltvandsindsprøjtning til Sejerø – og bidrage til at booste livskraft, iværksætteri og bæredygtig udvikling på andre småøer

Projektets fysiske rammer
Øernes Højskole købte pr. 1. marts 2019 Sejerø Lejrskole af Kalundborg Kommune. Den blev bygget som folkeskole m. lærerbolig i 1931 og fremtræder tidstypisk med røde mursten, tegltag og sprossede vinduer. Der er tilhørende redskabsrum, anneks mm – samt have direkte til havet. Grundet vandskade i hovedhuset i feb. 2018 overtog vi en bygning ribbet for inventar, med alle gulve og de fleste lofter fjernet.

Ombygningen er inddelt i 3 faser, der etablere kursusfaciliteter til 20 personer. Fase 1 der især omfatter renovering/ombygning af stueetagen er finansieret og gennemført ultimo sept. 2019.

Det omfatter projektet
Hele ombygningen gennemføres efter principper for bæredygtigt byggeri – så rammerne i sig selv demonstrere bæredygtighed i praksis.

Her søger de til Fase 2, hvormed de vil kunne gøre højskolen til en økonomisk bæredygtig enhed. Fase 2 omfatter især:

  • Renovering af vinduer og døre – med bl.a. energiglas
  • Omlægning og isolering af gulv i undervisningslokale
  • Beklædning og brandsikring af lofter og vægge på 1. sal
  • Ombygning af sovesal, værelser samt samlingssal på 1. sal
  • Etablering af toilet i entre + baderum på 1. sal
  • Renovering af tegltag
  • Opsætning af skorsten
  • Malearbejde

Organisering af projektet og involvering af frivillige
Øernes Højskole Sejerø er en selvejende institution – med en skolekreds på ca. 100 medlemmer; bl.a. beboere og erhvervsdrivende på Sejerø o.a. øer.

Da højskolen hverken modtager offentlige tilskud eller kan blive momsregistret, har vi oprettet en momsregistreret støtteforening. Støtteforeningen, der også frivilligt driver en øko cafe-vogn på havnen (al overskud går til højskolen) varetager projektet. Foreningens frivillige bestyrelse organisere projektet – men samarbejder som ved tidligere projekter og events med en række andre frivillige fra øen og skolekredsen omkring praktiske opgaver.

Relationen til lokalsamfundet
Ideerne bag højskolen er udviklet gennem en længere proces på initiativ af Sejerø Beboerforening, Ø-udvalg og Udviklingsforum. Den har siden 2011 involveret mange beboere og erhvervsdrivende på Sejerø og udefra. Højskoleprojektet nyder derfor stor opbakning på øen – bl.a. via skolekredsen – og både kommune og region har bakket os op med økonomisk støtte.
Skolen vil skabe rum for at Sejerø, andre øsamfund og kursister gensidigt kan inspirerer hinanden – og nye samarbejder om bæredygtigt entreprenørskab på øer kan opstå. Derudover skabes ny mulighed for at leje lokaler m. sovepladser på øen.