Ved Byens Mose og Badebroen Solitudevej/Refnæsskolens Badebro er der målt et forhøjet niveau af E.coli og intestinale enterokokker. Derfor forbydes badning.

Nye prøver på vej
Der er bestilt nye prøver, som de forventer svar på i løbet af 2 dage.

Skyldes spildevand som følge af teknisk fejl på pumpestation
Baggrunden er en teknisk fejl på på styresystemet på pumpestationen ved Kystvejen 80, som blev konstateret lørdag den 10. juni. Herefter rykkede Kalundborg Forsyning ud.

Fejlen på pumpestationen har desværre medført en utilsigtet udledning af spildevand i havet, da pumpestationen ikke pumpede spildevandet væk. Under normale omstændigheder ville pumpestationen udløse en fejlmelding, men dette skete ikke pga. en teknisk fejl.

Denne pumpestation er udstyret med en fejlsikring, der sikrer, at hvis spildevandet ikke pumpes videre, vil det udledes i stedet for at løbe tilbage til forbrugernes huse.

Da der er tale om en badestrand, kontaktede Kalundborg Forsyning embedslægen og Kalundborg Kommune. Embedslægen udstedte af forsigtighedsprincip et badeforbud og der blev øjeblikkeligt udtaget prøver af vandet til analyse.

Kalundborg Forsyning har udbedret fejlen på pumpestationen, så den fungerer fuldt ud.

Pressemeddelelse. 

Foto ABW