Efter dialog med politiets Corona-hotline ser Kalundborg Kommune sig desværre nødsaget til at aflyse Bevæg festivalen i år.

Arrangementet er at sidestille med et kræmmermarked og der gælder pt. et max på 100 deltagere – jf. gældende retningslinjer nedenfor.

Bevæg festivalen havde sidste år ca. 70 deltagende foreninger og et stort antal besøgende der langt overstiger de tilladte 100 personer.

Video fra de mange aktiviteter i 2019 kan ses på Bevægs facebookside: https://www.facebook.com/BEVAEG/videos/629692504546507/

Bevæg vender tilbage den første lørdag i september igen næste år – nærmere bestemt den 4. september 2021!

Forsamlingsforbuddet indebærer, at det er ulovligt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 100 personer til stede. Det gælder dog kun, hvis flere end 100 personer befinder sig på samme sted samtidig.

Det vil heller ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 100 deltagere, hvor deltagerne nok er spredt over et større geografisk område, men hvor deltagerne fortsat krydser hinanden under arrangementet, f.eks. et kræmmermarked, hvor boderne er fordelt over et stort areal, men hvor man bevæger sig rundt mellem boderne, eller et arrangement af festivallignende karakter, hvor deltagerne bor sektionsopdelt, men samles om fælles aktiviteter, herunder f.eks. spise- eller barområder.