KornmarkLandzonetilladelse 10. februar 2016

Kalundborg Kommune har i medfør af planlovens § 35 meddelt landzonetilladelse på visse vilkår til følgende:

1. At genopføre et enfamiliehus med indbygget garage på i alt 336 m2 på Hedevej 13, 4270 Høng

Yderligere oplysninger om tilladelsen kan fås hos Plan, Byg & Miljø på tlf. 59 53 49 21