Friluftsrådet skriver i en pressemeddelelse følgende:

“Et kystnært hotelbyggeri kunne have begrænset lokalbefolkningens mulighed for at nyde den unikke og dramatiske kystlinje mellem Røsnæs og Kalundborg. Men efter en afgørelse af Miljø- og Fødevareklagenævnet, ånder Friluftsrådet Nordvestsjælland lettet op. I afgørelsen bliver Kystdirektoratets dispensation til hotelbyggeri på den naturskønne grund, der også er af de få adgangsveje ned til kysten, nemlig trukket tilbage.

Foto: Colourbox (Friluftsrådet)

“Vi er meget tilfredse med afgørelsen, som understreger, at strandbeskyttelseslinjen skal tages alvorligt. Grunden er en naturskøn i sig selv, men som grøn kile med sommerhusområder på begge sider er den også meget vigtig for borgernes muligheder for at komme ned til kysten,” siger Flemming Larsen, der er bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet og som bor i området.

Han fremhæver sagen, som et skoleeksempel på den rolle Friluftsrådets 23 kredse spiller lokalt, hvor de holder øje med, at offentlighedens adgang til naturen ikke begrænses.

Strandbeskyttelse trumfer byggeret

Kystdirektoratet gav i 2017 dispensation til at opføre et hotel og tilhørende servicefaciliteter på grunden, som ligger inden for strandbeskyttelseslinjen ved Nostrup By i Kalundborg Kommune. Begrundelsen for dispensationen var, at Kalundborg Kommune, der ejer grunden, kunne udnytte den byggeret, som blev indskrevet i fredningen af området i 1977. Udvidelsen af strandbeskyttelseslinjen i 2001 blev dog gennemført uden at området blev undtaget. Det var derfor op til juridisk fortolkning om byggeretten for området stadig var gældende, eller om strandbeskyttelseslinjen vægtede højere.

Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening klagede over Kystdirektoratets afgørelse. Friluftsrådet argumenterede i klagen blandt andet for, at byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen ikke må ske på bekostning af naturen og landskabet og folks adgang til kysten.

Miljø- og Fødevareklagenævnet slår fast i den nye afgørelse, at strandbeskyttelseslinjen skal overholdes:

“Et flertal af Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer finder, at Kalundborg Kommune ikke har en berettiget forventning om en byggeret inden for strandbeskyttelseslinjen efter ikrafttræden af den udvidede strandbeskyttelseslinje,” lyder det i klagenævnets afgørelse.”