Forebyggelses- og Genoptræningscenteret er en del af det voksende nære sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune. De varetager rehabilitering og genoptræning for borgere efter sygehusindlæggelse, anden sygdom samt forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere i Kalundborg Kommune. Derfor har de fokus på værdien af den sundhedsfaglige indsats i mødet med borgerne.

En tydelig og gennemsigtig administration af opgaveflow, personaleforhold, ejendom, udstyr, regnskab og dokumentations- og indberetningssystemer er en forudsætning for at kunne udvikle og vedligeholde en høj kvalitet i borgermødet. Derfor søger de en leder af administrationen, der vil påtage sig at gå forrest og vise vejen til opdaterede administrative rammer og vilkår, der danner rygraden i faglige medarbejderes dagligdag og driften af bygninger og materiel.

Arbejdsopgaver der skal løses er

Administration af Ejerforeningen for Kalundborg Sundheds- og Akuthus
Personaleadministration
Servicering af private leverandører til genoptræning.
Administrativ sparringspartner til faglige medarbejdere
Telefonvaretagelse og postsortering
Håndtering af kommunale dokumentationssystemer
Økonomi og regnskab
Opfølgning på driftsresultater
Samarbejde med øvrige enheder i og udenfor kommunen
Indhente og analysere driftsdata
Vedligehold og udvikle virtuelle driftsløsninger
Varetage udvikling og vedligehold af områdets hjemmeside
Chefsupport

De forventer du

Har en relevant administrativ uddannelse på bachelorniveau
Har erfaring med mangeartede administrative opgaver, gerne fra en offentlig virksomhed
Har et stort ejerskab og er stolt af dit arbejdsområde
Kan formilde administrative emner til andre faggrupper
Ser administrative processer, som et af de bærende elementer i velfærdsydelser
Er nysgerrig og fleksibel på optimering og sikker drift
Holder af struktur og er servicemindet
Er klog på sprog og glad for tal
Er god til at arbejde alene men er en udpræget holdspiller også uden for eget område
Kan arbejde under pres men ikke har det som en livs- og arbejdsform
Holder af forandringer

De tilbyder dig

Ansvaret for udvikling, optimering og drift af administrative funktioner og driftsopgaver.
En arbejdsdag med stor forskellighed i opgaveløsningen
Relevant oplæring i lokale it-systemer
Stor indflydelse på udvikling af eget fagområde
Netværk med andre administrative medarbejdere i Sundheds- og Ældreområdet
Samarbejde og sparring med de administrative stabe i kommunen
Tæt samarbejde med en anden administrativ medarbejder
Tæt samarbejde med genoptræningschefen og en bred vifte af sundhedsfaglige medarbejdere på professionsbachelor niveau

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 17 . marts 2021)

Foto: ABW