I Camilla Wangs tid som rektor for Professionshøjskolen Absalon er der åbnet to nye uddannelsessteder, et i Holbæk og så det i Kalundborg, hvor diplomingeniøruddannelsen blev etableret i 2017.

Camilla Wang. (Foto: Professionshøjskolen Absalon / Alex Tran.)

I et interview har rektor Camilla Wang uddybet tankerne bag den spredning af uddannelserne på flere mindre steder, som f.eks. Kalundborg, der ikke tidligere var hjemsted for en videregående uddannelsesinstitution. Camilla Wang mener bl.a., at det er en myte, at alle unge som det første, når de fylder 18, drømmer om at komme til storbyen og blive en del af globaliseringen og “de store megatrends”. Mange vil faktisk gerne blive i deres lokalområde.

I øvrigt kan der være kvaliteter ved mindre uddannelsessteder. Camilla Wang siger:

”For eksempel kan vi på vores ingeniøruddannelse i Kalundborg se, at der på første årgang er et langt lavere frafald i forhold til tilsvarende ingeniøruddannelser. Jeg er ikke i tvivl om, at det skyldes, at miljøet er så forholdsvis lille, at underviserne og de studerende er i meget tæt dialog.”

Rektor Wang understreger dog også, at det er vigtigt, at uddannelsesstederne placeres, hvor det giver mening; det skal passe med efterspørgslen på arbejdskraft i regionen – som med ingeniøruddannelsen i Kalundborg.

(Interviewet findes i Danmarks Akkrediteringsinstitutions Årsmagasin 2018 s. 27-30; hele magasinet findes som pdf-fil her.)