Årsskriftet for Kalundborg Gymnasium 2015-2016 er udkommet. Der står alt om årets studieture, sprogdag, sciencedag, skolekomedie, fest og meget mere.

Læs det her. Kalundborg Gymnasium har også en Facebookside.

gym