Sundhedsstyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal udarbejde nye nationale kliniske anbefalinger.

Foto ABW

Nogle psykiske lidelser er meget alvorlige, og i dag er det sådan, at dem med de sværeste psykiske lidelser lever op til 10-15 år kortere end andre. Mange oplever, at den behandling eller de sociale indsatser de får, er usammenhængende, utilstrækkelig og kommer for sent. Mennesker med psykisk sygdom og samtidig rusmiddel- eller alkoholmisbrug – altså personer med dobbeltdiagnoser – er en gruppe der hører til de mest udsatte.

I det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien peger Sundhedsstyrelsen på, at der er behov for en styrket indsats til mennesker med de sværeste psykiske lidelser. Derfor vil vi nu se på, hvordan den samlede indsats på området kan løftes, baseret på nationale faglige rammer og anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen har tidligere udarbejdet anbefalinger om behandling af skizofreni, bipolar lidelse samt psykisk lidelse og samtidig alkoholafhængighed i vores Nationale kliniske retningslinjer. Disse retningslinjer er ikke længere gældende.

”Der er behov for at få taget stilling til de eksisterende anbefalinger, og om der er behov for nye anbefalinger for både farmakologisk og non-farmakologisk behandling af patienter med udvalgte svære psykiske lidelser og eventuelt samtidig misbrug. Derfor har vi inviteret alle relevante faglige selskaber og miljøer samt patient- og borgerrepræsentanter til at indgå i en arbejdsgruppe,” siger Simon Tarp, forperson for den kommende arbejdsgruppe.

Alle med interesse i området har mulighed for at pege på de kliniske problemstillinger, vi bør udarbejde anbefalinger for. Vi har udviklet et spørgeskema, som alle med interesse i behandling af svære psykiske lidelser og eventuelt samtidig misbrug er velkomne til at udfylde. Du finder spørgeskemaet her:

Spørgeskema om nationale kliniske anbefalinger for behandling af patienter med svær psykisk sygdom og evt. samtidigt misbrug

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil blive behandlet i arbejdsgruppen.

”Vi glæder os meget til at komme i gang med de nye anbefalinger. Det er vigtigt, at sundhedspersonale, der giver pleje, omsorg og behandling til personer med svære psykiske lidelser, har den nyeste viden om, hvordan man bedst muligt behandler denne komplekse patientgruppe,” siger Simon Tarp.

Kommissoriet er sendt til de faglige selskaber og relevante patientorganisationer. Der er frist for udpegning af deltagere til arbejdsgruppen den 25. august 2023.

Til at rådgive os har vi bedt følgende organisationer om at udpege repræsentanter til arbejdsgruppen:

 • Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Danske Multidisciplinære Psykiatri Grupper (DMPG)
 • Dansk Psykolog Forening
 • Alkoholfagligt Forum
 • Dansk Selskab for Addiktiv Medicin
 • Dansk Sygeplejeselskab
 • Dansk Selskab for Fysioterapi
 • Ergoterapeutforeningen
 • Landsforeningen SIND
 • Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP)
 • EN AF OS
 • Danske Patienter
 • Center for Rusmiddelforskning
 • Kompetencecenter for dobbeltdiagnoser
 • Ungealliancen

Se kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske anbefalinger for behandling af udvalgte svære psykiske lidelser og eventuelt samtidig misbrug.

Pressemeddelelse Sundhedsstyrelsen.