Ny podcast skal hjælpe forældre og pårørende til børn med psykiske udfordringer

Pressefoto Fonden Drive

De sidste 10 år er antallet af børn, der er i kontakt med psykiatrien, steget markant. I dag får mere end hvert 7. barn i Danmark en psykiatrisk diagnose. Ny podcast tager livtag med de udfordringer, man kan møde, og giver råd og vejledning til forældre og pårørende, der navigerer i en hverdag med et barn i mistrivsel eller med psykiske udfordringer.

Fonden Drive lancerer podcastserien “Hjælp! Mit barn har fået en diagnose” med ønsket om at hjælpe forældre og pårørende til at forstå og navigere i et komplekst system med sagsbehandlere, psykiatri, PPR, specialskoler og ventelister.

I de seks første afsnit kommer lytteren tæt på de vigtigste problematikker og perspektiver fortalt i en samtale med tre forældre og med Christopher Moyell Juul, der er psykolog og ekspert i børn og unge med særlige behov som eksempelvis ADHD og autisme. Vært og journalist Palle Steffensen undersøger, hvad forældre kan gøre, når deres barn har brug for hjælp, hvordan et samarbejde med kommune og skole startes op, og hvordan man får familielivet til at fungere.

Hver episode viderebringer erfaringer fra det virkelige liv og tilbyder praktiske råd og indsigt i, hvordan man bedst navigerer i de udfordringer, der følger med at være forældre til et barn, der kæmper med trivsel og psykiske problemer.

“At være forældre til et barn i mistrivsel kan være meget overvældende, ensomt og isolerende. Følelserne er ofte voldsomme og spørgsmålene mange, især hvis der er mistanke om, at barnet har en psykiatrisk diagnose”, siger Christopher Moyell Juul. “Mit håb er, at vi med denne podcast kan hjælpe forældre og pårørende til bedre at forstå, hvordan de kan hjælpe barnet i forhold til skole og venner, og hvordan de også på hjemmefronten kan passe på dem selv, deres parforhold og søskende.”

15 procent af alle danske børn ender med en diagnose
Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at cirka hver 7. barn (15 procent) i Danmark får stillet en psykiatrisk diagnose, før de fylder 18 år. Det er en markant stigning og et enormt samfundsproblem, der udfordrer alle involverede og især forældrene, der mangler viden og føler sig dårligt rustede til at støtte deres barn og håndtere de udfordringer, der følger med en diagnose.

Hvor søger man hjælp, og hvordan undgår man at brænde ud, mens man venter på den rette hjælp? Podcasten “Hjælp! Mit barn har fået en diagnose” har til formål at udfylde dette hul og besvare de mange spørgsmål ved at give strategier og praktiske tips til forældre, pårørende og professionelle.

Podcastserie i seks afsnit
Podcastserien er opbygget således, at den guider forældre og pårørende gennem de mange spørgsmål og dilemmaer, der opstår fra man første gang fatter mistanke om at ens barn er i mistrivsel eller har særlige behov: Første afsnit adresserer, hvordan forældre skal forholde sig til de første tegn på mistrivsel hos barnet. I det næste afsnit afdækkes spørgsmålet, om hvorvidt man skal lade sit barn udrede psykiatrisk. Tredje afsnit handler om valget mellem folkeskole, specialskole eller dagbehandlingsskole. I afsnit fire diskuteres børnenes muligheder og fremtidsudsigter, og i afsnit 5 sættes der fokus på forældrene selv i forhold til at børn med særlige behov sætter ekstra pres på parforholdet og kan tyndslide selv de bedste forældre. Endeligt, i sidste afsnit 6, bliver det diskuteret, om der er lyspunkter forude og om et barn med særlige behov også kan bringe nogle positive ting til livet.

De i alt 6 afsnit kan høres i rækkefølge eller alene. Podcasten indeholder interviews med forældre, der deler deres erfaringer og indsigter og med eksperten Christopher Moyell Juul, der har hjulpet mere end 1000 børn og deres forældre.

Hjælp! Mit barn har fået en diagnose:

  1. Hvad er der galt med mit barn?
  2. Hvordan får jeg mit barn udredt?
  3. Hvilken skole er bedst for mit barn?
  4. Hvordan ser fremtiden ud for mit barn?
  5. Hvordan undgår jeg at blive tyndslidt som forælder?
  6. Er der lys forude og kan en diagnose være en gave?

” Vi håber, at podcasten kan hjælpe forældre og pårørende til at bliver klogere på systemet og processerne til at få den rigtige hjælp. Ved at dele information og viden fra andre forældre og eksperter, ønsker vi at børn og unge med særlige behov hurtigere får den hjælp og støtte de fortjener og har brug for”, siger Christopher Moyell Juul, Direktør i Fonden Drive.

LYT til podcasten

Hjælp! Mit barn har fået en diagnose

Fonden Drive er en not-for-profit fond dedikeret til at forbedre betingelserne for læring og udvikling til børn med forskellige psykiske udfordringer og diagnoser. Fonden har bl.a. en dagbehandlings-skole, et skoleværingstilbud og et videncenter. Gennem arbejdet i videncenteret styrker fonden forskningen og understøtter en evidensbaseret tilgang til arbejdet med udfordrede børn og familier.

Kilde Fonden Drive.