Der skal uddannes flere bøjletandlæger. Det foreslår regeringen i finanslovsforslaget. Ifølge forslaget vil regeringen tilføre sammenlagt 9,6 mio. kr. over de næste tre år, hvilket svarer til, at der bliver uddannet højest en ekstra bøjletandlæge. Desværre er det langt fra nok, hvis man vil komme de lange ventelister til livs.

Det mener Tandlægeforeningen, der bifalder prioriteringen, men foreningen er bekymret for, at mange patienter over hele landet også i fremtiden vil stå alt for længe på ventelister, og derfor risikerer et dårligere behandlingsresultat og måske endda også store operationer pga. ventetiden.

Ventelister eksploderer
Tandlægeforeningens seneste undersøgelse viser, at der mangler omkring 25 bøjletandlæger på landsplan, og 51 % af overtandlægerne har problemer eller meget store problemer med at rekruttere bøjletandlæger. Den store mangel på bøjletanlæger kan ses på ventelisterne i de fem regioner, hvor flere tusinde børn venter på behandling. Værst ser det ud i Region Sjælland, hvor der står næsten 5000 børn på ventelisten.

Derudover forventes mange bøjletandlæger at gå på pension de kommende år. Det vil forværre en i forvejen presset situation, som kræver mange flere end den ene ekstra bøjletandlæge, som ifølge regeringens finanslovsforslag skal dække behovet for bøjletandlæger i en fremtid med øget pensionering.

– Vi er lige vidt, hvis vi kun uddanner et antal bøjletandlæger svarende til dem, der går på pension. Der er allerede i dag akut mangel på bøjletandlæger flere steder i landet, så vi skal uddanne flere, hvis behovet skal dækkes, og ventelisterne ikke skal eksplodere yderligere, siger Susanne Kleist og fortsætter:

– Vi frygter, at det rammer børn og unges tandsundhed, og at det vil blive et stigende problem i fremtiden, hvis der ikke uddannes flere bøjletandlæger. Ikke mindst fordi vi forventer stigende børnetal og en større efterspørgsel på tandregulering i fremtiden. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at regeringen prioriterer at uddanne flere bøjletandlæger, siger Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist.

Tilskudsordning til patienter med tandskader som følge af sygdom udvides
I finansforslaget viderefører regeringen også deres tidligere forslag om at udvide Sundhedslovens § 166-ordning, som giver tilskud til tandpleje til patienter, der som følge af behandling har fået tandskader.

Det vækker glæde i Tandlægeforeningen, som længe har kæmpet for en opdatering af tilskudsordningen.

– Sundhedsministeren og regeringen skal have ros for at lytte til os. Alt for mange patienter, der får tandskader som følge af sygdom, er blevet ladt i stikken med enorme tandlægeregninger. Nu er det helt essentielt, at de tilførte midler bliver brugt på forebyggelse frem for først at give tilskud, når skaden er sket, fastslår Susanne Kleist.

Tandlægen på sundhedskortet
I finanslovsforslaget videreføres også tidligere finanslovsforslag om midler til en digital tandlægevælger.

Ifølge regeringen vil det sikre, at den unge patient let kan vælge tandlæge ved flytning og ved overgangen fra børne- og ungdomstandplejen til voksentandplejen.

Det er dog den gale vej at gå, mener Tandlægeforeningens formand, som mener, at det både er en dyr løsning for samfundet samt en besværlig løsning for patienterne.

– Det giver ingen mening, at man opfinder et nyt system på tandlægeområdet. Det er som om, at politikerne glemmer, at tandlæger er en del af sundhedsvæsenet. Hvis tandlægerne kommer på sundhedskortet på lige fod med lægerne, vil problemet være løst, understreger Susanne og forklarer, at overblikket over tandlægepriser allerede findes på Sundhed.dk.

Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist. Pressefoto