Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at etablere Kulturelt Samråd – et samråd med det formål at skabe øget synlighed og effekt af kulturlivet i Kalundborg og med direkte indflydelse fra foreninger, spillesteder, kunstnere og kulturelt aktive. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Den stiftende generalforsamling afholdes den 17. marts kl. 19 i Kalundborg Hallerne, Mødelokale 4, Indgang D fra Torvet.

Kulturelt Samråd i Kalundborg er blevet modtaget positivt, og interessen spænder vidt fra etablerede kulturforeninger og kunstnergrupper til borgerforeninger og udøvende kunstnere. Den positive modtagelse omfatter også interessen for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Der er allerede nu udarbejdet en liste over kandidater, som repræsenterer en bred vifte af kalundborgegnens kulturliv.

kultur“Jeg tror, at denne forhåndsinteresse betyder, at der vil komme mange til den stiftende generalforsamling, hvor vi får truffet den endelige beslutning om formålet i og arbejdet for samrådet og samtidig får valgt en bestyrelse, som skal lægge kursen for samrådets aktiviteter. Og så er det ikke mindst vigtigt for den kommende bestyrelse, at den gennem interessen for generalforsamlingen og fra start får en god følelse af opbakning,” siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Ole Glahn.

Dagsordenen for den stiftende generalforsamling (se vedhæftede) byder ikke bare på snak men også musikalske indslag Musisk Skole. Desuden vil arbejdsgruppen bag arbejdet med etableringen af samrådet fortælle om de tanker, der allerede er gjort for samrådets funktioner og rolle, ligesom Kultur- og Fritidsudvalgets formand Ole Glahn vil byde velkommen og fortælle om kommunens forventninger.