I dag for præcis 40 år siden, d. 1. april 1980, vendte Kragerups uundværlige traktorfører og altmuligmand Henning Hansen hjem til fødestavnen Vestsjælland efter en årrække som murerarbejdsmand i hovedstaden – og blev ansat på Kragerup af godsejer Birgitte Dinesens far Erik Dinesen.

Henning Hansen er født i nærheden af Kragerup og elsker naturen. Det samme gør hustruen Yvonne, så det var ikke svært for ham at overtale hende og børnene til at bytte lejligheden i Ballerup ud med frisk luft, høj himmel og kvidrende fugle, da landbrugsjobbet på Kragerup blev en mulighed.

Henning er i mellemtiden fyldt 68 år, men møder stadig ind på arbejde mindst 20 minutter før alle andre hver eneste hverdag. Bortset fra månederne december, januar og februar, hvor han flækker brænde og holder lidt fri med Yvonne og familien.

Den efterløn, som Henning overvejede at gå på, da han fyldte 60 blev aldrig til noget, da han var bange for at komme til at kede sig. Til gengæld arbejder han nu på deltid, 37 timer om ugen i 9 måneder om året.

Den danske husholdningsselskabs fortjeneste medalje venter på at blive ham overrakt efter Corona.

I denne smukke forårstid suser Henning derimod dagligt rundt i sin højtelskede, grønne John Deere og passer sit forårsarbejde i marken.

Traktorfører og altmuligmand Henning Hansen fejres med en reception, når det bliver muligt at mødes mere end 10 personer – nærmere information følger.