SygehusLolland og Kalundborg vil sammen skabe et sundhedsvæsen, hvor det er personalet – ikke borgerne – der i højere grad flytter sig. Rammen er moderne, lokale sundhedshuse, der virker for både borgere og personale.

“I såvel Nakskov som Kalundborg har vi sundhedshuse, hvor vi både kan udrede og behandle borgere helt tæt på, hvor de bor. Vi har på hver vores måde formået at skabe en kultur, hvor vi sætter borgeren i centrum. Nu vil vi have flere fagområder hertil”, siger Marie-Louise Brehm Nielsen, formand for Lolland Kommunes Ældre- og Sundhedsudvalg. Hun var i denne uge vært ved et fælles møde mellem de to kommuners Ældre- og Sundhedsudvalg.

En fælles udfordring for borgerne i de to kommuner er de store afstande til sygehusene.
“Mange syge og svage patienter må stadig sendes på dagslange ture til lægen. Helt enkelt, mener vi, at det burde være lægen, der flytter sig”, siger Peter Jacobsen, formand for Kalundborg Kommunes Ældre- og Sundhedsvæsen.
Lolland og Kalundborg Kommuner er derfor nu i gang med at kortlægge, hvilke regionale tilbud, der med fordel kan flyttes til deres sundhedshuse, og som dermed kommer på ønskelisten til regionen.
Fra sygehus til sundhedshus

Begge kommuner mistede sygehuse i Nakskov og Kalundborg med Region Sjællands sygehusplan i 2010. Siden har de med succes opbygget sundhedshuse i tæt samarbejde med samme region – til stor fordel for både borgere og personale.

“Det stod ikke skrevet i stjernerne. Både her og i Kalundborg har vi udfordringer. Alene fordi vores byer begge ligger for enden af alfarvej. Sygehuslukningerne kunne have været begyndelsen på enden, men vores dygtige og kvalificerede personale har formået at vende det til noget positivt”, siger Marie-Louise Brehm Nielsen.

Peter Jacobsen fra Kalundborg supplerer:
“Nærhed er det helt centrale. Der er kort fra lægen til blodprøven, fra kontrolbesøget til genoptræningen. Indretningen i Sundheds- og Akuthuset sikrer desuden, at patienterne har plads til at møde hinanden, og det giver også en nærhed, hvor de kan spejle sig, få og give gode råd til hinanden. Det er simpelthen en helt ny kultur, der er opbygget”.

Samarbejde på tværs af fag
Erfaringerne fra Nakskov Sundhedshus og Kalundborg Sundheds- og Akuthus samles løbende op af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Den første rapport viser, at “samlingen af flere funktioner under samme tag understøtter og styrker borgernes muligheder for udredning og behandling”… og… “Medarbejderne oplever det som en fordel for borgerne”.

“Det er disse første positive erfaringer, vi vil bygge videre på og udvikle sammen. Vi er allerede gode til at opspore, henvise, intervenere og følge op med forebyggelse og træning. Det er områder, der kræver involvering af mange forskellige faggrupper og sektorer – og det føles langt lettere for patienterne nu, da fagene er samlet under samme tag. Det skal vi have mere af”, siger Marie-Louise Brehm Nielsen.

De to kommuners Ældre- og Sundhedsudvalg har nu bedt deres embedsmænd om sammen at analysere på hvilke områder, det vil give mening at bede regionen sende personale til sundhedshusene fremfor at bede mange patienter rejse langt for at komme i behandling.