Nu må du køre i bil på den østlige del af Kordilgade og parkere bilen i op til 30 minutter, når du skal handle i området.

Et forsøg med at tillade kørsel og parkering på den østlige ende af Kordilgade, kaldet Øen, i Kalundborg igangsættes nu.

Bilister kan nu køre ind på den østlige del af gågade og parkere i en tidsbegrænset periode på 30 minutter i afmærkede båse.

Forsøget kommer i stand efter opfordring fra handelslivet i Kalundborg by.

– Det er vigtigt for os at have en positiv dialog og et godt samarbejde med alle parter. Nu afprøver vi handelslivets forslag i praksis og vil evaluere efter prøveperioden på et år, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Svend Erik Autzen.

Forsøget med nedlæggelse af gågade gælder kun strækningen fra Nygade til Kordilgade 63.

– Forsøget håber vi har en positiv effekt på handelslivet i området. Flere handlende har ønsket, at bilister kan komme tættere på butikkerne og parkere i en kort periode i området. Vi håber også, at ændringen gør området mere attraktivt og levende, siger Svend Erik Autzen.

Forsøget er i gangsat og nu er der sat skilte op i området, så bilister kan benytte sig af den nye mulighed.