Kalundborg Kommune har, i et stykke tid, haft ledige ældre-handicapvenlige.Højby og kirke

Nu er det besluttet, at disse kan udlejes til andre end visiterede borgere.

Således er det muligt for ældre eller handicappede borgere, der ikke opfylder visitationskriterierne, at få en bolig udenom visitationen.

Der er, i øjeblikket, ledige ældreboliger på Vesterlunden Ældrecenter, 4460 Snertinge.

Indskud er ca. kr. 15.500,00, husleje kr. 6.065,00 inkl. aconto varme, vand, vandafledning og antennebidrag.

Der kan rettes henvendelse til Kalundborg Kommune, Visitations- og Hjælpemiddelenhedens sekretariat på tlf. 59 53 53 19 dagligt mellem kl. 10.00-15.00.

Kilde: http://www.kalundborg.dk