Kalundborg Kommune har ansat en ekstra medarbejder til flygtningebørn. Det oplyser SN.dk den 12. januar 2016.

I 2016 modtager Kalundborg Kommune stadig flere flygtninge, incl. børn og unge, som skal have et tilbud om pasning eller undervisning.

“Det er da selvfølgelig en udfordring, men vi har forsøgt at finde ud af, hvordan vi gør det klogest”, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen, fagcenterchef for Småbørn og Undervisning i Kalundborg Kommune til SN.dk.

Der er pt. to konsulenter fra Småbørn og Undervisning, som tager ud på skoler og rådgiver om integration. De har meget travlt nu, og derfor skal der ifølge fagcenterchefen ansattes en medarbejder mere efter vinterferien.

De folkevalgte i Børn- og Familieudvalget vil på næste møde blive orienteret af embedsværket om udviklingen.

Charlotte Grummesgaard Nielsen, fagcenterchef
Charlotte Nielsen, fagcenterchef
Gitte Johansen (V), udvalgsformand
Gitte Johansen (V), udvalgsformand