Havnepark overdragelseNøglen blev overdraget, da parterne skrev under på de formelle overdragelsespapirer. Den gamle Vesthavn i Kalundborg by, hvor bl.a. siloen tidligere stod, er fra 1. januar 2016 til kommunens benyttelse. Det er endnu ikke besluttet, hvad grunden skal bruges til.
– Vores største udfordring er, at folk ikke kan vente på, at der skal ske noget hernede på området. Normalt leverer vi en ‘færdigret’, som borgerne kan mene noget om. Denne gang er vi gået til arbejdet på en anden måde og har inviteret borgerne med i udviklingsarbejdet, siger Martin Damm.

I 2016 bliver der taget hul på aktiviteterne. I første omgang bliver det midlertidige aktiviteter, hvorefter der skal besluttes, hvad der skal være permanent på området.

– Når dialoggrupperne har leveret deres input, skal Kommunalbestyrelsen endeligt vedtage, hvilke aktiviteter der skal være her i området. En beslutning som så skal i endelig høring, siger Martin Damm.
Nøgle til havnen

– Jeg ved, at du har sagt, at nu har du (Martin Damm) købt havnen. Det er nu ikke hele havnen, så nu giver jeg dig en nøgle til en del af havnen, sagde Bent Rasmussen.
Et område på 15.000 m2

Kalundborg Kommune overtager arealerne på ca. 15.000 m2 på gl. Vesthavn den 1. januar 2016 til en pris på kr. 6,5 mio.
Kalundborg Havn og Kalundborg Kommune har samarbejdet tæt for at realisere en overdragelse af arealerne. Dette samarbejde fortsætter så eventuelle udfordringer, som måtte opstå i forbindelse med eller som følge af overdragelsen, vil blive løst.

Bynær Havnepark på vej

Havneområdet skal, i de kommende år, udvikles og gentænkes. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal etableres en Bynær Havnepark.

Den Bynære Havnepark skal blive en integreret del af byen med mulighed for et offentligt rum, hvor publikum kan komme helt ud til havnefronten. Dette tiltag er en indsats, som skal være med til at gøre det endnu mere attraktivt for bosiddende, tilflyttere og ikke mindst turister – og sikre at Kalundborg fortsat er et godt sted at bo, leve og arbejde.

Men indhold og aktiviteter i området er endnu ikke fastlagt.
I første omgang har otte dialoggrupper arbejdet både med forslag til blivende aktiviteter, men også til midlertidige aktiviteter som er planlagt til at blive etableret i 2016.

Kalundborg Kommune overtager i forbindelse med overdragelsen af arealerne også de nuværende lejemål i området. Der sker ingen ændringer for disse lejemål – de fortsætter som hidtil.
www.kalundborg.dk