Den gamle Vesthavn overdrages til Kalundborg Kommune.  Silo havnefront

Siloen er væk – dialogarbejdet med borgere er i fuldt sving og nu overdrages selve arealet til Kalundborg Kommune.

Kalundborg Kommune overtager arealerne på ca. 15.000 m2 på gl. Vesthavn den 1. januar 2016 til en pris på kr. 6,5 mio.

Kalundborg Havn og Kalundborg Kommune har samarbejdet tæt for at realisere en overdragelse af arealer. Dette samarbejde fortsætter. Eventuelle udfordringer, som måtte opstå i forbindelse med overdragelsen, vil blive løst.

Bynær Havnepark på vej
Havneområdet skal, i de kommende år, udvikles og gentænkes. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der skal etableres en Bynær Havnepark.
Den Bynære Havnepark skal blive en integreret del af byen med mulighed for et offentligt rum, hvor publikum kan komme helt ud til havnefronten.

Dette tiltag er en indsats, som skal være med til at gøre det endnu mere attraktivt for bosiddende, tilflyttere og ikke mindst turister – og sikre at Kalundborg fortsat er et godt sted at bo, leve og arbejde.

Men indhold og aktiviteter i området er endnu ikke fastlagt.
I første omgang har otte dialoggrupper arbejdet både med forslag til blivende aktiviteter, men også til midlertidige aktiviteter som er planlagt til at blive etableret i 2016.

Kalundborg Kommune overtager, i forbindelse med overdragelsen af arealerne, også de nuværende lejemål i området. Der sker ingen ændringer for disse lejemål – de fortsætter som hidtil.
http://www.kalundborg.dk/havnepark