Program for Folkeuniversitetets Kirkehøjskole 2015/2016.  download

Imellem alter og orgel
Kirkehøjskolen har eksisteret siden 1996 og er et resultat af samarbejdet imellem menighedsrådet ved Vor Frue Kirke og Folkeuniversitetet. Kirkehøjskolen er for alle interesserede uanset bopæl, alder og forudsætninger.
I Kirkehøjskolen belyses og diskuteres aspekter af kristendommen fra forskellige aktuelle og historiske synsvinkler. Kurset omfatter foredrag, fællessang og debat.

I sæsonen 2015/16 er der fokus på samspillet imellem ’Alter og orgel’ eller den måde, hvorpå musikken spiller en rolle i kirken. En gruppe foredragsholdere og emner sætter, på sin måde, toner og ord på forholdet imellem ’alter og orgel’.

Program:
19. september – Organist Margrethe T. Østergaard, Budolfi kirke/Aalborg Domkirke ’Kunst, klang – og kirkerum’
24. oktober – Prof. Emer. Erik A. Nielsen, Kristendommens retorik
21. november – Lektor Kirsten Bodekær, Bach og Händels Juleoratorier
23. januar – Prof. emer. Inge Marstal, ”Når vi synger sammen, så hører vi sammen.”
27. februar – Betty & Peter Arendt, Haslev, Den globaliserede musik
19. marts – Pastor Holger Lissner, ’Et kig ind i salmeværkstedet’.

Kirkehøjskolen foregår 6 lørdage i efteråret 2015 og foråret 2016.

Hver gang er kurset opdelt nogenlunde som følger:
• Kl. 10:00 – 10:45: Fællessang og foredrag
• Kl. 10:45 – 11:05: Kaffepause
• Kl. 11:05 – 11:50: Foredrag og evt. spørgsmål
• Kl. 11:50 – 12:30: Spørgsmål, debat og fællessang.
Sted: Kalundborg Gymnasium, J. Hagemann Petersens Allé 4, 4400 Kalundborg.
Pris: Alle 6 gange koster i alt kr. 400.-. Et enkelt foredrag koster kr. 85.

Tilmelding sker ved at udfylde blanketten i det fysiske program som kan fås på Kalundborg Bibliotek.

http://www.kalundborgbib.dk