Småbyer i hele Region Sjælland står i kø for sætte projekter i værk til gavn for det nære lokale fællesskab.

Landsbyfællesskabet Skamstrup får 484.000 kroner fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje og er et godt eksempel på, at der er masser af liv og virketrang ude i de små lokalsamfund, hvor mere end hver femte dansker bor. Af landets 1.300 småbyer og mindre bysamfund har mere end to ud af tre spillet ind med forslag til lokale aktiviteter til gavn for sammenhængskraften og det nære fællesskab. Og det er særligt de helt små byer, der har søgt og fået støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje.

“Den lokale drivkraft lever i bedste velgående, og vi kan se, at beboerne ude i de små bysamfund er meget interesserede i at styrke lokale fællesskaber. Vi er utrolig glade for, at efterspørgslen på at styrke livet i det lokale er så stor – udendørs mødesteder, der tilgodeser mange forskellige brugere og interesser, er i den grad i fokus, beboerne vil enormt gerne gøre deres småby levende og attraktiv,” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Syv ud af ti af modtagerne i denne sidste uddeling kommer fra bysamfund med under 1.500 indbyggere.

Rekordmange ansøgninger
Nordea-fonden har over de seneste to år uddelt samlet 125,9 mio. kroner til de små lokalsamfund via Her bor vi-puljen. I dag offentliggør fonden 113 nye projekter, som modtager støtte. Projekterne er nøje udvalgt blandt rekordmange ansøgninger. 448 ansøgninger er klart det største antal for en enkelt ansøgningsrunde. Som det er tilfældet ved de to foregående uddelinger, har mange af projekterne fokus på aktiviteter, der foregår i det fri.

Projekterne tilgodeser især børnefamilierne med legepladser og andre udendørs rekreative områder. I det hele taget fylder udendørs aktivitetspladser en stor del af de projekter, som har opnået støtte. Det er en bred vifte af legepladser, skate- og parkouranlæg, padeltennisbaner, lystfiskerpladser og bålhytter.

Forsamlingshuse får et løft
Men det er også grønne og blå mødesteder og sanse- og biodiversitetshaver, der kan benyttes af foreninger, institutioner og lokale borgere i bred forstand. Men også mere traditionelle forsamlingshusprojekter med et mål om at øge mulighederne for aktiviteter hele året og for en bredere målgruppe, til eksempelvis bevægelse og motorik, yoga, teater, kreativt værksted og biograf, samt øget tilgængelighed for handicappede og seniorer.

Selvom dette er den tredje og sidste uddeling i Her bor vi-puljen vil Nordea-fonden også i årene frem have fokus på lokale initiativer. Mere herom vil blive udmeldt i det nye år.

Småbyer, der modtager støtte pr. region

1.    Midtjylland 37

2.    Syddanmark 34

3.    Nordjylland 20

4.    Sjælland 19

5.    Hovedstaden 3

113 projekter har fået støtte på i alt godt 58 mio. kr. i denne tredje og sidste runde. Støtten går bl.a. til:

•    legepladser

•    skate- og parkouranlæg

•    udendørs fitness og naturtræning

•    padeltennis

•    streetbasket

•    oplevelsesstier

•    lystfiskerpladser

•    boardwalks

•    bådebroer

•    bålhytter

Her bor vi-puljen 

* Støtte til bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere til initiativer, der styrker fællesskabet.

* Samlet beløb uddelt: 125,9 mio. kr.

* I alt har 252 projekter fået støtte.

* Støttebeløb 100.000 kr. til 1 million kr. per projekt.

* Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker.

* I alt har Nordea-fonden modtaget 919 ansøgninger. Det svarer til, at cirka 70 pct. af mindre bysamfund har søgt. Enkelte mere end en gang.