Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2022/07/19 til 2022/08/02.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Maritimkontrol- Havnsø – Føllenslev – Kalundborg

Fredag og lørdag afholdt politiet maritim kontrol ved Havnsø i Kalundborg, hvor der var havnefest denne weekend. Fredag blev 23 fartøjer kontrolleret, hvor der blev skrevet sager. Fire havde ikke styr på deres speedbådscertifikat eller forsikringspapirer og to havde ikke medbragt redningsveste til alle personer på båden.
Lørdag blev 16 fartøjer kontrolleret mellem kl. 14.00-18.30, hvor fem blev sigtet for ikke at have medbragt speedbåds og/eller forsikringscertifikat. De sigtede kan forvente en bøde.

Betjentene oplevede generelt god stemning og borgere, som var tilfredse med, at der blev lavet kontrol på vandet.

Voldelig adfærd på parkeringsplads – Lyngvej, Føllenslev – Kalundborg

Kl. 21.01 fik politiet en henvendelse fra en opmærksom anmelder, der kl. ca. 16.00 havde set en mand være voldelig over for en kvinde på en parkeringsplads ved Vesterlyng Strand.
Overgrebet var sket ved en bil, som holdt på parkeringspladsen, og et mindreårigt barn havde måske også været udsat for mandens voldelige adfærd.

Anmelderen samt flere andre havde råbt ad den voldelige mand, der dog havde stoppet sit forehavende og var løbet i retning mod anmelderen og de øvrige vidner.
Politiet vil nu undersøge sagen nærmere ved afhøring af anmelderen og ud fra oplysninger om bilen på parkeringspladsen.

Råbte ukvemsord til politiet – Dybekær, Gørlev Sjælland – Kalundborg

kl. 01.15 kørte en patrulje forbi en beværtning på Dybekær i Gørlev. En mand kiggede efter patruljen og råbte diverse ukvemsord efter patruljen, som holdt ind og rettede henvendelse til en 23-årig lokal mand, som blev sigtet for at overtræde restaurationsloven. En anden gæst, en 25-årig lokal mand, blandede sig i politiets arbejde. Han råbte grimme ting til betjentene, og havde generelt en opførsel, der var egnet til at forstyrre den offentlige ro og orden. Den 25-årige blev anholdt og taget med til stationen for at skabe ro på stedet. Også han blev sigtet for at overtræde restaurationsloven. De kan begge forvente en bøde.

Humanitær eftersøgning – Gørlev – Kalundborg

Kl. 20.31 bad personalet på et demenscenter i Gørlev om assistance fra politiet til at lede efter en 76-årig, dement mand, som havde været savnet siden kl. 18.00. Både personalets og pårørendes egen eftersøgning efter den savnede havde ikke givet noget resultat, og man frygtede, at han måske kunne finde på at søge hen mod en nærliggende sø. Endvidere var den savnende måske i besiddelse af et løbehjul, så han kunne i givet fald komme langt omkring på kort tid.

Politiet iværksatte en humanitær eftersøgning med flere patruljer, herunder en hundepatrulje, som undersøgte området omkring søen uden at finde tegn på, at den savnede skulle være i området. Endvidere undersøgte politiet forskellige adresser, som den savnede måske kunne finde på at søge hen mod, men uden at finde ham.

Kl. 21.14 bad politiet offentligheden om hjælp via en besked på politiets Twitter-profil, og allerede kl. 21.20 blev den savnede fundet af plejehjemmets personale. Den savnede kørte rundt på løbehjulet på landevejen mellem Høng og Havrebjerg, men blev efterfølgende kørt retur til demenscentret til fornøden omsorg og pleje, så eftersøgningen kunne indstilles.

Færdselsuheld – Kragerupgårdsvej, Tjørnelunde, Høng – Kalundborg

Kl. 15.09 var en lastbil og en personbil stødt sammen på den smalle Kragerupgårdsvej, så politiet rykkede ud til uheldsstedet for at undersøge omstændighederne nærmere.

Det viste sig, at en 62-årig mand fra Høng som fører af en lastbil med en sættevogn var kørt ad Kragerupgårdsvej mod vest gennem en kurve, da han skulle passere en modkørende personbil ført af en 47-årig kvinde fra Dianalund.

Da køretøjernes passage af hinanden skete i en svag kurve på den smalle vej, strejfrede køretøjernes venstre side hinanden med mindre materielle skader til følge.
Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne ved uheldet.

Cykeltyv taget på fersk gerning – Vestre Havnevej, Kalundborg

Kl. 01.47 kontaktede en 58-årig mand fra Kalundborg politiet, da han kort forinden havde tilbageholdt en yngre mand, som havde stjålet hans cykel fra et skur på Vestre Havnevej i Kalundborg. Den 58-årige opdagede tyveriet og indhentede hurtigt cykeltyven, som viste sig at være en 18-årig mand fra Kalundborg. Den unge mand indvilligede i at følges med den 58-årige til politistationen i Kalundborg, hvor en patrulje mødtes med dem.

Den 18-årige blev sigtet for cykeltyveriet, og den 58-årige fik sin uskadte cykel igen. Efter afhøringen fik den 18-årige lov til at gå, men han kan forvente at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Hurtige knallerter undersøges nærmere – Ubby / Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 19.15 bemærkede en patrulje fra den forebyggende afdeling på Kalundborg politistation under patruljering i Jerslev-området en knallert med larmende udstødning komme kørende ad Kelleklintevej.

Politiet fik standset knallerten, der blev ført af en 15-årig ung mand fra Holbæk. Han erkendte spontant, at knallerten nok kunne køre hurtigere end tilladt, så politiet fik den indbragt til nærmere undersøgelse på et rullefelt, så der vil være bevis for den hastighed, som knallerten reelt vil kunne køre.Den 15-åriges værge blev underrettet om den nærmere undersøgelse af knallerten, og begge vil høre nærmere fra politiet, når undersøgelsen på rullefeltet er foretaget.Kl. 23.05 fik politiet igen anmeldelser om generende knallertkørsel i området omkring Hovedgaden i Ubby, idet fire-seks knallerter kørte rundt til ulempe for de omkringboende.Politiet lykkedes med at få standset en 14-årig dreng fra Kalundborg på en knallert, der ifølge den 14-åriges udsagn kunne måske køre op til tre gange hurtigere end de tilladte 30 km/t. Knallerten blev indbragt til nærmere undersøgelse på et rullefelt, så dens tophastighed kan måles.

Endvidere skal politiet kigge på den 14-åriges kørsel på knallerten ud fra en mistanke om, at det kan være anden gang, at han afsløres i at køre på en ulovlig knallert. Den 14-åriges værge er underrettet om sagen, som både han og værgen vil høre nærmere om, når de endelige sigtelser er afklarede.Sagerne skal ses i lyset af en længerevarende indsats mod kørsel på ulovlige knallerter i Jerslev- og Ubby-området, idet politiet jævnligt får henvendelser om generende kørsel med ofte ulovlige knallerter i området.

Narkokørsel – Skovvejen, Svebølle – Kalundborg

Kl. 20.40 anholdt og sigtede politiet en 18-årig kvinde fra Kalundborg for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Narkometertesten indikerede, at hun var påvirket af cannabis under kørslen, og ved en ransagning af bilen fandt politiet hende i besiddelse af en joint, som blev beslaglagt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Den 18-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Ung mand på jernbanesporet var sur på politiet – Jernbanegade, Store-Heddinge – Stevns
Kl. 22.09 fik politiet en anmeldelse om, at en ung mand sad på jernbanesporet ved togstationen i Store-Heddinge. Under opholdet på sporene kastede han sten efter andre og var i øvrigt i selskab med andre unge på stationsområdet.

En patrulje fik på togstationen kontakt til en ung kvinde samt den beskrevne mand, der straks tog flugten tværs over jernbanesporene, inden han forsvandt i et grønt område. Kort efter fik politiet dog i Jernbanegade kontakt til den unge mand, der var stærkt ophidset og i øvrigt påvirket af både alkohol og formentlig også euforiserende stoffer. Han oplyste dog sin identitet, men undlod ikke at tiltale politiet med diverse nedsættende bemærkninger, så den 18-årige mand fra Store-Heddinge blev sigtet både for overtrædelse af jernbaneloven og straffelovens bestemmelser om fornærmelig tiltale mod politiet.

Den 18-årige kunne ikke falde til ro, så politiet måtte frihedsberøve ham og efter lægetilsyn anbringe ham i kort tid i detentionen, inden han var faldet så meget til ro, at han kunne færdes i det offentlige rum uden at forstyrre nogen. Han kan dog forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af de to sigtelser mod ham.

Den unge kvinde var en 16-årig fra Rødvig Stevns, som også var påvirket af både alkohol og formentlig også euforiserende stoffer. Hun blev stærkt ophidset af politiets håndtering af den 18-årige, så politiet valgte på grund af hendes tilstedeværelse og adfærd i øvrigt at skrive en socialrapport, så de kommunale myndigheder kan afgøre et eventuelt behov for sociale støtteforanstaltninger til hende.

Ordensbekendtgørelsen – Esbern Snaresvej, Kalundborg

Kl. 02.31 undersøgte politiet en gruppe unges udsagn om, at en mand havde været udadreagerende over for dem på en tankstation.
Der var tale om en 22-årig mand fra Kalundborg, som ved politiets henvendelse stadig var noget ophidset og formentlig påvirket af stoffer. Han brød sig ikke om politiets tilstedeværelse og udtalte bandeord rettet mod politiet, som efterfølgende sigtede ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han blev kortvarigt anholdt og medtaget til politistationen i Kalundborg for at få skabt ro på stedet, men ingen af de unge var blevet forurettede i anledning af den 22-åriges adfærd. Senere kan den 22-årige forvente at modtage en bøde i anledning af sigtelsen.

Kl. 03.27 fik igen en anmeldelse om en udadreagerende mand i Jernbanegade, Kalundborg, idet han havde optrådt utryghedsskabende over for andre mennesker.
Politiet fik igen kontakt til den 22-årige mand fra Kalundborg, som igen blev frihedsberøvet og medtaget til politistationen i Roskilde til afrusning. Efter et lægetilsyn blev han anbragt i detentionen, hvor han opholdt sig frem til søndag formiddag, inden han blev løsladt.

Anmeldelse om seksuel krænkelse – Kordilgade, Kalundborg

Kl. 21.04 anmeldte en 18-årig kvinde fra Holbæk kommune, at hun tidligt søndag morgen omkring kl. 05.00 efter en bytur havde forladt en beværtning i Kordilgade. Herefter var hun blevet udsat for en seksuel krænkelse af en mand på en ukendt sted i området omkring Kordilgade og på et ukendt tidspunkt, inden et ægtepar kl. ca. 08.15 fandt kvinden på en bænk i Kordilgade. Kvindens pårørende afhentede hende på stedet, og senere anmeldte hun krænkelsen til politiet.

Politiet efterforsker nu sagen som en anmeldelse om voldtægt, hvorfor kvinden er blevet undersøgt på Center for Seksuelle Overgreb. Hundepatruljer har søndag aften undersøgt Kordilgade efter eventuelle spor de steder, hvor offeret har opholdt sig. Undersøgelserne fortsætter mandag, hvor politiet med bl.a. hundepatruljer i dagslys søger efter mulige spor andre steder ud fra hendes forklaring om, hvor hun kan have været i de tidlige morgentimer søndag morgen.

Politiet vil gerne i kontakt med personer, der måtte have set den unge kvinde eventuelt i selskab med en mand i Kordilgade eller området deromkring tidligt søndag morgen. Ring til politiet på tlf. 114, hvis du har oplysninger i sagen.

Tissede i et springvand – Kordilgade, Kalundborg

Kl. 03.15 blev en 16-årig ung mand fra Kalundborg sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da politiet konstaterede, at han urinerede i et springvand i Kordilgade.
Den 16-årige kan nu forvente at få en bøde for den forseelse, som hans værger også bliver underrettet om.

Arbejdsulykke – Hallas Alle, Kalundborg

Kl. 07.21 fik politiet via alarm 112 melding om, at en mand var kommet til skade på sin arbejdsplads, og at en ambulance var sendt til ulykkesstedet.

En 21-årig mand fra Søborg havde pådraget sig overfladiske kvæstelser i hovedet, da han blev ramt af en skruemaskine under sit arbejde på jorden ved en høj gæringstank. Oppe på tanken arbejdede en 63-årig mand fra Kalundborg, som havde medbragt en skruemaskine. Den tabte han, så skruemaskinen faldt ud over tankens kant og ca. 10 meter ned i hovedet på den nu tilskadekomne.
Den 21-årige blev i ambulancen kørt til skadestuen til nærmere undersøgelse i anledning af tilskadekomsten.

Politiet undersøger nu i samarbejde med Arbejdstilsynet og sikkerhedsrepræsentanter de nærmere omstændigheder, idet den tilskadekomne ikke anvendte sikkerhedshjelm i forbindelse med sit arbejde. Senere vil myndighederne tage stilling til, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Narkokørsel i frakendelsestiden – Torvet, Ubby, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 21.22 fik en civil patrulje fra den præventive afdeling på politistationen i Kalundborg øje på en motorcyklist, der kørte rundt på Torvet i Ubby på en motorcykel uden nummerplade.

Det viste sig at være en 28-årig mand fra Eskebjerg, som i forvejen var frakendt kørekortet frem til 2023 og derfor ikke måtte være fører af et køretøj, som kræver et kørekort. Motorcyklen var en slags baneracer, som hverken var indregistreret eller lovpligtigt ansvarsforsikret inden kørsel på offentlig vej.

Endvidere mistænkte politiet den 28-årige for at være påvirket af cannabis under kørslen, hvorfor han efter en sigtelse for narkokørsel blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han vil derfor høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger.

Denne sag er blot den seneste i forbindelse med en målrettet indsats mod utryghedsskabende og generende kørsel med larmende og ulovlige, tohjulede køretøjer i Ubby og Jerslev-området. Det er den præventive afdeling fra politiet i Kalundborg, der gennem de sidste par uger har patruljeret i civile køretøjer og med særlig fokus på netop denne form for generende adfærd for beboerne i området i denne sommertid, hvor ophold udendørs er ofte forekommende og dermed større risiko for at blive generet af andres kørsel på ulovlige køretøjer.

For 14 dage siden observerede politiet nemlig to unge køre på hurtigtkørende 30-knallerter hen til Hvidebæk-hallen, hvor politiet fik kontakt til de to knallertkørere.
Deres knallerter blev på grund af mistanken om konstruktive ændringer indbragt til nærmere undersøgelser, som viste, at knallerten tilhørende en 15-årig dreng fra Svebølle kunne køre mindst 59 km/t mod de højst tilladte 30 km/t. Den 15-årige havde endvidere ikke erhvervet sig et kørekort til knallert inden kørslen på den.

Den anden knallert tilhørende en 17-årig ung mand fra Jerslev blev på et rullefelt målt til at kunne køre mindst 69 km/t, ligesom knallerten var forsynet med en ulovlig, såkaldt “sportsudstødning”.

De to knallertkørere er hver især afhørt til de konstaterede overtrædelser, ligesom deres værger er underrettet om sagerne.

Mandag aften bemærkede politiet en gruppe unge stå i en privat indkørsel, hvor der også stod en knallert. Da gruppen af unge opdagede politiet i den civile patruljebil, fik ejeren af knallerten travlt med at gemme knallerten og sig selv væk.
Politiet fik senere kontakt til en 15-årig dreng fra Jerslev Sj., hvis knallert havde en varm motor, ligesom den 15-årige var i besiddelse af nøglen til knallerten, der i øvrigt ikke var registreret.

Den 15-årige havde ikke et knallertkørekort og kunne derfor ikke køre lovligt på knallerten. Politiet inddrog derfor nøglen til knallerten, så nøglen senere kunne afhentes næsten af hans værge på politistationen i Kalundborg. Der blev således ingen sag mod den 15-årige, idet han ikke var set køre på knallerten på offentligt område.

Med baggrund i disse sager efter den seneste tids målrettede kontroller har politiet i Kalundborg den opfordring til forældrene til unge med en knallert, at børnenes knallerter tages nærmere i øjesyn med henblik på en kontrol af, hvorvidt en knallert i familiens varetægt rent faktisk er lovlig med hensyn til brug på offentligt område.

Endvidere kan en drøftelse i familien om kørsel på knallerten måske også være på sin plads i relation til anmeldelser til politiet om generende kørsel på knallerter på veje og stier, hvor man enten ikke må køre på knallert eller på tidspunkter, hvor knallertkørsel frem og tilbage på en vej måske kan være til gene for de omkringboende.

Anmeldelser om knallertkørsel til ulempe indgives fortsat til politiet på tlf. 114 med så mange konkrete oplysninger som muligt om den generende knallertkørsel.

Færdselsuheld – Melbygade, Kalundborg

Kl. 22.23 var en motorcyklist forulykket, så en ambulance var blevet sendt til uheldsstedet.
Det viste sig, at en 66-årig mand fra Vordingborg var kørt på en motorcykel ad Melbygade i østlig retning, da han overså en gummipullert ved en vejindsnævring. Ved påkørslen af denne med lav hastighed mistede han kontrollen over motorcyklen, hvorefter yderligere en gummipullert og et vejtræ blev påkørt.
Den 66-årige blev bragt på skadestuen, hvor han blev behandlet for kvæstelser i skulderen. Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet.

Sammenstød på svævebane undersøges nærmere – Kragerupgårdsvej, Ruds-Vedby – Kalundborg

Kl. 12.33 fik politiet via alarm 112 melding om, at der var sket en ulykke på en svævebane.

Det viste sig, at to kvinder på hhv. 29 og 32 år var stødt sammen på en ca. 400 meter lang svævebane, og at de var blevet hjulpet ned herfra af personalet. Den 29-årige blev bragt til skadestuen til undersøgelse og fornøden behandling, men blev udskrevet lørdag eftermiddag. Den 32-årige blev ikke indbragt til skadestuen, men var lettere forslået efter sammenstødet på svævebanen.

Politiet fik klarlagt, at den 29-årige var kørt på svævebanen frem til en platform ved afslutningen af banen. Hun forblev dog ikke på platformen og kørte lidt baglæns på svævebanen, da den 32-årige som den næste deltager på samme bane kom svævende og ikke kunne undgå at støde ind i den 29-årige.

Den pågældende svævebane blev straks lukket af politiet, som nu med hjælp fra en sagkyndig myndighed skal have svævebanen undersøgt for eventuelle fejl og mangler.
Når politiets undersøgelser incl. den tekniske undersøgelse af svævebanen er afsluttet, vil politiet vurdere, om der måtte være grundlag for at mistænke nogen for noget strafbart.

Unge på taget af skolen – Nyrupvej, Kalundborg

Kl. 19.36 meddelte en opmærksom borger politiet, at fire unge færdedes på taget af Nyrupskolen.
En patrulje kørte til stedet og fik kontakt til fire unge drenge i alderen 14-16 år alle fra Kalundborg. De var nu kommet ned, men indrømmede, at de havde været en tur oppe på taget, så politiet formanede dem, inden patruljen kørte fra stedet.

Overfald ved cafe – Vestre Havneplads, Kalundborg

Kl. 22.31 fik politiet en anmeldelse om, at der var sket et overfald ved en cafe på havnepladsen, idet to mænd havde angrebet en tredje. Efterfølgende var de to mænd kørt væk sammen i en grå bil.

Politiet fik ved cafeen kontakt til vidner, der havde overværet overfaldet og derfor afhørt til sagen. Den forurettede havde forladt stedet, men politiet fik senere kontakt til en 36-årig mand fra Kalundborg, som umiddelbart ikke havde nogen synlige skader efter overfaldet.

Den forurettede oplyste, at han kl. ca. 22.20 var blevet overfaldet af to mænd, der både havde taget fat i ham med et halsgreb og slået hans hoved ind i en trævæg. Efterfølgende var de to mænd kørt fra stedet i en grå personbil i ukendt retning.
Området omkring cafeen blev undersøgt med politihunde efter eventuelle spor fra overfaldet.

De to mænd blev af den forurettede beskrevet som: A: mand, ca. 30 år, ca. 185 cm høj, arabisk af udseende, stort fuldskæg, iført mørkt joggingtøj med lynlås, og B: mand, ca. 40 år, ca. 175 cm høj, arabisk af udseende, tyndt fuldskæg, iført mørkt joggingtøj. Begge talte dansk med arabisk accent og havde forladt området sammen i en grå bil.

Politiet efterforsker nu overfaldet i et forsøg på at få identificeret de to mistænkte, som bl.a. forsøges identificeret ud fra den overvågning, der allerede findes i området. Personer, der har bemærket overfaldet, og som ikke er afhørt af politiet, må gerne kontakte politiet på tlf. 114 med henblik på afhøring til sagen.

Glemt tøj på stranden – Stærevej, Kalundborg

Kl. 22.35 fik politiet en henvendelse fra en opmærksom strandgæst, som under en gåtur langs stranden ud for Stærevej i nærheden af strandnummeret J144 havde fundet noget tøj efterladt på en bænk. Der var tale om et par shorts, en grå hættetrøje og et håndklæde.
Politiet kørte til området for at undersøge omstændighederne nærmere. Ingen var ude at bade, og politiet havde ikke umiddelbart modtaget anmeldelser om en savnet eller forulykket person, hvorfor politiet på dette grundlag vurderede, at tøjet måtte være glemt af en strandgæst. Politiet foretog sig således ikke yderligere i anledning af henvendelsen fra strandgæsten.

Mistænkeligt forhold – Kløvermarken, Solrød Strand

Kl. 09.17 anmeldte en opmærksom beboer på vejen, at en mand med rygsæk havde stillet sig ved hoveddøren på en adresse, hvor beboerne ifølge anmelderen var bortrejst. Manden havde kigget sig omkring og var derefter forsvundet ind i huset, hvor gardinerne var trukket for. Anmelderen mistænkte manden for måske at være en indbrudstyv.
Et par patruljer kørte hurtigt til området og fik kontakt med manden i huset. Det var såmænd beboeren, der var kommet hjem efter en løbetur og havde medbragt en rygsæk ved hjemkomsten. Da der således var tale om et legalt forhold, foretog politiet sig ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

Indbrud i perioden

Kordilgade, Kalundborg
Strandbakken, Kalundborg

Foto: ABW