Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2022/06/09 til 2022/06/21.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Færdselsuheld mv. – Gørlev Landevej / Bjerge Landevej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 16.52 fik politiet flere anmeldelser om en bilists usikre kørsel ad Gørlev Landevej og Bjerge Landevej, idet bilisten under kørslen havde påkørt flere vejskilte og kantpæle, inden han standsede og steg ud af bilen. Herefter faldt den mandlige fører af bilen omkuld.
Ambulancepersonale og politiet fik bilisten identificeret som en 75-årig mand fra Kalundborg, der var påvirket af spiritus, og som formentlig også havde fået et ildebefindende. Han blev derfor hastigt kørt til Slagelse sygehus til undersøgelse samt udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol på grund af en sigtelse for spirituskørsel.
Politiet kunne på den kørte strækning på ca. 10 kilometer konstatere, at den 75-åriges personbil havde ramt flere skilte og kantpæle, men ingen øvrige trafikanter var blevet involveret i noget.
Når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger, vil den 75-årige høre nærmere fra politiet.

Fyrværkeri årsag til håndskade – Kaldred – Eskebjerg – Kalundborg

Kl. 02.24 fik politiet en melding om, at en mand var kommet til skade formentlig i forbindelse med noget fyrværkeri.
Politiet fik på en privat adresse i Kaldred kontakt til en 27-årig mand fra Polen, men med en arbejdsmæssig tilknytning til Danmark. Han havde nogle kvæster på den ene hånd, som politiet forbandt og afventede ambulancens ankomst til stedet.
Den 27-årige blev straks bragt til skadestuen til behandling for en alvorlig kvæstelse af en finger, da han indendøre havde antændt noget fyrværkeri, som utilsigtet sprang tidligere end forventet. Derfor pådrog han sig den alvorlige skade på hånden.
Politiet fandt ikke yderligere ulovligt fyrværkeri på stedet og foretog sig ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

El-kørestol løbet tør for strøm – Høng Landevej, Løve, Høng – Kalundborg

Kl. 02.51 fik politiet en henvendelse fra en bilist, som havde fundet en kvinde i nød i en el-kørestol midt på landevejen. Kvinden var meget kold efter ophold udendørs i natten.

Politiet fik på stedet kontakt til en 60-årig kvinde, hvis el-kørestol var løbet tør for strøm. Et transportfirma blev tilkaldt til stedet for at transportere kvinden og hendes el-kørestol hjem, hvorefter hjemmeplejen blev tilkaldt til at tage sig af kvinden, så hun kunne få varmen igen.

Færdselsuheld / spiritus-/narkokørsel mv. – Nyrupvej, Kalundborg

Kl. 05.58 mandag morgen fik politiet melding om, at en bilist var forulykket på Nyrupvej og havde påkørt forskellige genstande.
Det viste sig, at en 35-årig mand fra Kalundborg under kørsel ad Nyrupvej i nordvestlig retning havde mistet kontrollen over sin personbil, som havde påkørt både en hæk og et elskab.
Den 35-årige var sluppet uskadt fra uheldet, hvor ingen andre trafikanter var involveret, men den 35-årige måtte ikke være fører af bilen, idet han i forvejen var frakendt kørekortet. Desuden kunne politiet ved både alkometer- og narkometertest konstatere, at den 35-årige var påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer, så han fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for alkohol og euforiserende stoffer.
En 67-årig mand fra Kalundborg var ejer af den bil, som den 35-årige forulykkede i. Bilejeren blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af færdselsloven ved at have overladt føringen af bilen til en person, som ikke lovligt kunne være fører.
Begge sigtede vil høre yderligere fra politiet i nærmeste fremtid.

Uroskabende mand – Kalundborg

Kl. 19.52 fik politiet den første henvendelse om en spirituspåvirket mand, der havde opsøgt en adresse på Slagelsevej under påskud af, at han var blevet overfaldet.
Politiet kørte til adressen og fik manden identificeret som en 47-årig mand fra Kalundborg, som ikke havde nogen skader efter et overfald. I virkeligheden ønskede han blot et lift med politiet til en nærliggende by, hvilket dog blev afvist af politiet.
Den 47-årige blev trods sin påvirkning af spiritus skønnet i stand til at kunne klare sig selv, hvorfor politiet ikke foretog sig yderligere på dette tidspunkt.

Senere i løbet af aftenen fik politiet henvendelser om, at en mand var hoppet ud på vejen for at få et lift hos en tilfældig bilist og om, at samme mand nu befandt sig på en privat adresse, hvor han var ønsket.
Politiet kørte ud til den sydlige del af Kalundborg by, hvor politiet igen fik kontakt til den samme mand, der ikke var blevet mere ædru i mellemtiden. For at få skabt ro i den bydel anså politiet det for nødvendigt at frihedsberøve den 47-årige mand, der efter en lægeundersøgelse blev anbragt i detentionen på politistationen i Roskilde med henblik på afrusning. Han forventes løsladt, når han er i stand til at tage vare på sig uden ulempe for andre.

Narkokørsel – Kystbakken, Kalundborg

Kl. 02.12 blev en 19-årig mand fra Kalundborg anholdt og sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer (mistanke om cannabis).

Brandundersøgelse – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 14.01 rykkede brandvæsnet og politiet efter en alarmering om, at der var ildebrand i en garage og et skur.
Det viste sig, at to adresser på Holbækvej var omfattet af branden, som på den ene adresse havde fat i et skur, medens der var gået ild i både et skur og en garage på naboadressen.
Der var ikke fare for nogen personer eller udbredelse af branden, som brandvæsnet hurtigt fik slukket.
Politiet skal nu undersøge årsagen til brandens opståen nærmere, idet der umiddelbart ikke var nogen forklaring herpå.

Færdselsuheld – Søvang, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 08.21 fik politiet via alarmcentralen melding om, at to bilister var stødt frontalt sammen på Søvang ca. 200 meter vest for krydset ved Søvejen. Flere ambulancer var sendt til uheldsstedet, hvortil politiet også kørte.
Tre ambulancer tilså to voksne og et barn, inden de alle tre blev kørt til undersøgelse og eventuel behandling på skadestuerne i hhv. Slagelse og Holbæk.

Politiet fik klarlagt, at en 20-årig mand fra Store-Fuglede havde kørt i en personbil ad Søvang mod øst, da der skete et frontalt sammenstød med en anden personbil, som en 29-årig kvinde fra Eskebjerg med en 3-årig dreng som passager førte ad Søvang mod vest.
Den kvindelige part og drengen blev udskrevet efter undersøgelse og behandling på skadestuen, mens den 20-årige blev indlagt til observation.

Politiet og bugseringskøretøjer var færdige på uheldsstedet kort før kl. 10.00, hvor trafikanter igen kunne passere uheldsstedet uden problemer. Omstændighederne ved uheldet undersøges nærmere af politiet.

Målrettet kontrol inden for prostitutionsbranchen – Holbæk / Kalundborg

Kl. 13.55 besøgte udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi den første af i alt tre adresser for at kontrollere, om personer inden for prostitutionsbranchen overholder den gældende lovgivning om typisk ophold- og/eller arbejdstilladelser i Danmark.

Ved den første kontrol af en adresse i den sydlige del af Holbæk kommune var der intet at komme efter, hvilket også var tilfældet ved besøg på en adresse i den centrale del af Holbæk by.

Sidste kontrol foregik sidst på eftermiddagen på en adresse i den centrale del af Kalundborg by, hvor politiet traf to kvinder på 27 og 33 år fra Thailand. De arbejdede begge uden den fornødne arbejdstilladelse i Danmark, hvorfor begge blev anholdt i medfør af udlændingelovens bestemmelser.

Det viste sig, at den 33-årige tillige opholdt sig i Danmark uden den fornødne tilladelse hertil, idet hendes visum til Schengen-området og dermed også Danmark var udløbet.

De to thailandske kvinder blev sigtet for de forskellige overtrædelser af udlændingeloven, som de hver især kunne mistænkes for at have overtrådt. Efter afhøring til sagerne blev disse straks afgjort, hvorefter politiet forelagde deres sager for Udlændingestyrelsen, som nu skal afgøre ved en administrativ beslutning, hvorvidt kvinderne skal udsendes af Danmark med et indrejseforbud i en periode. Den resolution afventer politiet, som i mellemtiden har anbragt de to kvinder i et arresthus i medfør af udlændingelovens bestemmelser om frihedsberøvelse af udlændinge.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Dyssevej / Slagelse Landevej, Ubby, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 06.49 tirsdag morgen rykkede politiet ud til et færdselsuheld efter en anmeldelse om, at den ene af parterne i uheldet måske kunne være påvirket af spiritus under kørslen.
På uheldsstedet i krydset Dyssevej – Slagelse Landevej fik politiet kontakt til de to involverede bilister, som begge var uskadte.
Den ene part var en 41-årig mand fra Litauen, som blev skønnet påvirket af alkohol og derfor deltog i en alkometertest. Da testen gav udslag for påvirkning af alkohol over det tilladte, blev den 41-årige litauer sigtet for spirituskørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Modparten i sammenstødet var en 41-årig kvinde fra Jerslev Sj., der i en personbil var kørt ad Dyssevej mod vest og var standset i krydset ved Slagelse Landevej. Mens hun afventede fri passage, blev hun påkørt bagfra af den 41-årige litauer, der i en litauisk bil også var kørt ad Dyssevej mod vest frem til krydset.

Begge biler fik kun mindre skader som følge af sammenstødet, og den 41-årige litauer kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger.

Ulovlig droneflyvning – drone beslaglagt – Kalundborg

Kl. 17.28 fik politiet en anmeldelse fra en hundelufter om, at der i den centrale del af Kalundborg by fløj en drone rundt over hustagene og også over offentlig vej og en parkeringsplads. Dronen var ifølge anmelderen udstyret med et kamera, som var tændt under flyvningen, ligesom anmelderen kunne se droneføreren i en nærliggende bebyggelse.

Politiet kørte til det udpegede område og fik kontakt til en 56-årig mand fra Kalundborg, som igen blev sigtet for ulovlig droneflyvning. Det blev han også for en uge siden, hvor politiet beslaglagde hans drone.

Også i anledning af denne nye sigtelse beslaglagde politiet den 56-åriges drone med henblik på senere konfiskation på grund af mistanken om den nye overtrædelse af reglerne for droneflyvning. Den disposition var den 56-årige ikke enig i, hvor beslaglæggelsen skal forelægges for en dommer, der skal kigge nærmere på grundlaget for politiets beslaglæggelse af dronen. I øvrigt kunne politiet konstatere, at den 56-årige nu har i alt fire sager i 2022 om ulovlig droneflyvning.

Spiritus-/narkokørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Svallerup Bygade, Svallerup, Kalundborg

Kl. 16.40 standsede politiet en personbil, som en 42-årig mand fra Kalundborg var fører af, med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.

Den 42-årige fører deltog i både en alkometer- og narkometertest, der begge gav udslag for påvirkning af hhv. alkohol og metadon. Han blev derfor sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven og fik yderligere en sigtelse straks efter, idet den 42-årige i forvejen var frakendt kørekortet og derfor ikke måtte være fører af personbilen.

Den 42-årige blev løsladt efter udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer.
Politiet kunne i forbindelse med de nye sigtelser af den 42-årige fører konstatere, at han flere gange inden for de seneste tre år var blevet afsløret i at køre bil trods frakendelsen af kørekortet og også i enten spiritus- eller narkotikapåvirket tilstand. Derfor beslaglagde politiet hans personbil med henblik på senere konfiskation, hvilket en dommer vil træffe afgørelse om på et senere tidspunkt i forbindelse med et retsmøde, som den 42-årige vil blive indkaldt til.

Uro – Kordilgade, Kalundborg

Kl 12.23 blev det anmeldt, at en mand lavede uro på stedet. Manden havde angiveligt kastet med en stol inde på en restaurant. En patrulje formanede en 30-årig lokal mand om at forlade stedet, men han vendte kort efter tilbage. Da patruljen kom retur, havde manden dog igen forladt stedet og kunne ikke umiddelbart findes i området.

Narkokørsel – Kalundborgvej, Svebølle – Kalundborg

Kl. 13.18 standsede en patrulje en personbil, som blev ført i vestlig retning. Føreren af personbilen, en 49-årig mand fra Roskilde, viste sig ikke at have generhvervet førerretten og blev sigtet for kørsel uden førerret. Patruljen mistænkte, at føreren var påvirket af euforiserende stoffer, og manden blev sigtet og var anholdt, mens han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Manden vil få afgjort sine sager, når resultatet af blodprøve foreligger.

Tilskuer til cykelløb påkørt af knallert – Svallerup Landevej, Kalundborg

Kl. 16.07 fik politiet en anmeldelse om et færdselsuheld. En patrulje kom frem til stedet, hvor vidner forklarede, at en tilskuer til cykelløbet Tour de Storebælt var blevet påkørt af en knallert. Det vidste sig, at en 49-årig lokal kvinde havde hørt en knallert nærme sig, og var trådt til side for at knallerten kunne passere, hvorved hun trådte ud foran knallerten, som blev ført af en 72-årig mand fra Høng, som påkørte hende. Både den kvindelige tilskuer og knallertkøreren pådrog sig skader ved sammenstødet, og de blev begge kørt på skadestuen for nærmere undersøgelser. Politiet optog rapport i sagen.

Indbrud i perioden

Strandbakken, Kalundborg
Elmegade, Kalundborg

Foto: ABW