Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Kalundborg Kommune i tidsrummet 2022/05/23 til 2022/06/03.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Færdselsuheld – Eskebjergvej, Eskebjerg – Kalundborg

Kl. 02.29 underrettede en 19-årig mand fra Jyderup politiet om, at han var forulykket under kørsel ad Eskebjergvej i nordøstlig retning.
En patrulje kørte til uheldsstedet og kunne konstatere, at den 19-årige var sluppet uskadt fra ulykken, selv om hans bil havde rullet rundt og kørt gennem en hæk, inden den var standset i en privat have.
Den 19-årige var ædru og havde villet undvige noget på vejen, hvorefter han havde mistet kontrollen over bilen. Ingen øvrige trafikanter var blevet involveret i ulykken.

Vold mod knallertkører – Reersø – Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 18.02 kørte politiet en tur til Reersø for at undersøge en anmeldelse om, at en knallertkører var blevet overfaldet.
Det viste sig, at en 55-årig lokal mand havde taget sagen i sin egen hånd, da han var blevet irriteret over en ung mand kørsel på knallert på en nærliggende vej. Han opsøgte en gruppe unge, og en 15-årig dreng fra Kalundborg erkendte at være knallertkøreren, hvis kørsel den 55-årige var generet af.
Herefter fik knallertkøreren en lussing af den 55-årige, som politiet anholdt og sigtede for vold mod ham. Den 55-årige blev løsladt efter afhøring til sagen, som han senere vil høre nærmere om fra politiet, når den skal afgøres.

Uforsigtighed ved afbrænding – Nykøbingvej, Ruds-Vedby – Kalundborg

Kl. 11.18 kørte politiet ud for at kigge på en afbrænding på en mark, hvor der måske var risiko for, at branden kunne brede sig.
Det viste, at ca. 20 halmballer var sat i brand på en mark få meter fra et skovområde og uden et brandbælte til at forhindre, at branden på marken med muligt brændbart afgrøde kunne brede sig til skoven. Endvidere kunne vinden få eventuelle gløder til at flyve ind i skoven.

Politiet fik klarlagt, at den ansvarlige for afbrændingen var em 53-årig mand fra Ruds-Vedby, som blev sigtet for overtrædelse af brandlovgivningen på grund af uforsigtigheden ved afbrændingen. Han meddelte senere til politiet, at afbrændingen var stoppet, inden der skete utilsigtede skader i eller ved skovområdet.

Narkokørsel – Gl. Sorøvej, Kalundborg

Kl. 20.23 anholdt og sigtede politiet en 37-årig mand fra Store-Fuglede for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Narkometertesten indikerede, at han var påvirket af cannabis under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve inden løsladelsen.

To sager om narkokørsel og en bil beslaglagt – Slagelse Landevej, Kalundborg

Kl. 15.59 anholdt og sigtede politiet en 40-årig mand fra Københavns-området for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han i øvrigt ikke måtte føre, fordi han i forvejen var frakendt kørekortet.
Da politiet fik kontrolleret den 40-åriges forhold nærmere, kunne politiet konstatere, at han havde flere sager om både narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden i hans personbil, beslaglagde politiet hans bil med henblik på senere konfiskation.
Den 40-årige tilkaldte en kvindelig bekendt, som kom til stedet i bil for at transportere personlige effekter fra den 40-åriges bil.
Der var tale om en 28-årig kvinde fra Asnæs, som også blev skønnet skønnet påvirket af euforiserende stoffer under kørsel i den personbil, som hun netop var ankommet i.
Kvinden blev således også anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel og fik også udtaget en blodprøve nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.
Den 40-årige var ikke tilfreds med beslaglæggelsen af bilen, hvorfor en dommer nu skal se nærmere på grundlaget for beslaglæggelsen af bilen.
Den 28-årige kvinde havde to mindreårige børn med i bilen, hvorfor politiet nu har udarbejdet en rapport til de sociale myndigheder ud fra mistanken om bl.a. kørsel i narkotikapåvirket tilstand med dem i bilen.

Narkokørsel – Stationsvej, Svebølle – Kalundborg

Kl. 19.06 standsede en patrulje en personbil, som blev ført af en 26-årig mand fra Høng. Politiet mistænkte, at den 26-årige var påvirket af euforiserende stoffer, og han blev derfor sigtet for narkokørsel og var anholdt i forbindelse med, at han fik udtaget en blodprøve. Sagen bliver afgjort, når resultatet af blodprøven foreligger.

Sidste skoledag – Strandparken, Kalundborg

Kl 17.52 var politiet tilstede ved sidste skoledag-arrangementet i Kalundborg, hvor mange skoleelever var samlet. Betjentene tog kontakt til en 15-årig dreng fra oplandet, og det viste sig, at han havde en kniv med bladlængde på 8,5 cm på sig samt en halv joint. Drengen blev sigtet for begge dele.

Narkokørsel – Kløverstien, Holbæk

Kl. 01.42 anholdt og sigtede politiet en 25-årig kvinde fra Taastrup for kørsel i narkotikapåvirket tilstand, da en narkometertest gav udslag for påvirkning af cannabis under kørslen.
Den 25-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Indbrud i perioden