Nyt samarbejde skal gøre op med ’plejer’ og styrke sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes liv

Kalundborg Kommune og BUPL Midtsjælland har etableret et fælles pilotprojekt i 2022 med henblik på forsat kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet.

Samarbejdet mellem Kalundborg Kommune og BUPL Midtsjælland har det formål at identificere unødvendigt dokumentation, samt i fællesskab udvikle evalueringskulturen og den pædagogiske praksis. Alt sammen for at styrke den pædagogiske kerneopgave og skabe endnu bedre pædagogiske miljøer og vilkår for personalet.

Pilotprojektet har udvalgt Børnehuset Kløvergården, som kommer til at indgå i et fokuseret forløb.
”Rutiner og regler i daginstitutioner har potentiale til at blive tidsrøvere eller barriere i videreudviklingen af de pædagogiske miljøer i det daglige arbejde”, udtaler Bertha
Langhoff Hansen, formand for BUPL Midtsjælland og fortsætter:

”Derfor ønsker vi, med udgangspunkt i Børnehuset Kløvergården, at undersøge om der er mulighed for at organisere dagligdagen anderledes, så det bliver muligt at frigive mere tid til børnene”.

To spor

Pilotprojektet vil arbejde i to spor. I spor 1 vil pilotprojektet afdække nuværende dokumentationskrav. Det gælder både nationale, kommunale og lokale dokumentationer, retningslinjer og ”sådan plejer vi at gøre”. I den sammenhæng vil pilotprojektet forsøge at afklare, hvilke unødvendige dokumentationstyper, som eventuelt kan udelades.

I spor 2 vil pilotprojektet forsøge at udvikle en ramme for evalueringskultur på dagtilbudsområdet med feedback, både mellem ledelse – medarbejder og mellem kolleger.
Det er intentionen at styrke det pædagogiske læringsmiljø med afsæt i den nationale pædagogiske læreplan. Direktør for børne-, skole- og familieområdet, Michael Gravesen, fortæller:

”At evaluere handler om at interesse sig for, hvordan det, man gør, virker. Og det er vigtigt, at det pædagogiske personale i dagtilbuddet løbende arbejder med, hvordan sammenhængen er
mellem læringsmiljøet og børnenes liv. Det er dét, der skal til for at udvikle den pædagogiske kerneopgave”, og uddyber:

”Men det er ikke nødvendigvis så let, som det lyder. Og derfor giver det rigtig god mening, at vi har indledt et samarbejde med BUPL, hvor vi i fællesskab skaber tid og rum til at afsøge
mulighederne for at sætter øget fokus på få at vælge ud og vælge fra, så det, man fokuserer på, også giver mening for personalegruppen i det lokale dagtilbud”.

Tidligere og aktuelle pædagogiske tiltag

Samarbejdet med BUPL Midtsjælland er blot én af flere pædagogiske indsatser, som Kalundborg Kommune arbejder med i disse år. Den sprogpædagogiske indsats har f.eks.
fokus på at igangsætte indsatser som kan udvikle barnets kompetencer, hvis kommunikation og sprog ikke udvikler sig alderssvarende. Og den procespædagogiske indsats retter sig mod at kvalificere og udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbuddene, så det pædagogiske læringsmiljø på bedst muligt vis understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Pilotprojektet har en varighed på 8 måneder, og løber fra 1. maj 2022 til 31. december 2022.

Foto: ABW