Det kan være en stor opgave at bevæge sig ud at handle for borgere med demens. En ny national indsats vil sætte fokus på demensvenlighed i de danske butikker. Kalundborg Kommune deltager i indsatsen.

”Nogle gange går det helt fint, men andre gange bliver jeg forvirret og presset, især hvis jeg kan mærke de andre i køen bliver utålmodige. I de situationer vil en lille smule hjælp og forståelse gøre
en stor forskel,” siger Jeanne Granild Freytag, der har demens.

Uge 19 er den nationale demensuge i Danmark. Over hele landet vil demensfaglige og frivillige fra fx Alzheimerforeningen og Ældre Sagen uddele informationsmateriale om demens og det nationale demenssymbol i flere tusinde af landets fysiske butikker i denne uge.

Kalundborg Kommune bakker op

Der har været så stor opbakning til initiativet, at mere end hver femte butik får besøg. Der vil i Demensugen være aktiviteter i mere end 70% af landets kommuner.
I Kalundborg Kommune vil kommunens tre demenskonsulenter besøge de lokale detail forretninger for at udbrede kendskabet til demens og det nationale demenssymbol og udlevere
informationsmateriale fra Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark.

”Der er cirka 90.000 danskere, som lever med demens i Danmark. Det er derfor meget vigtigt, at butikspersonalet har tilstrækkelig viden om, hvordan de bedst hjælper mennesker med demens, så
det bliver tryggere for demensramte borgere at købe ind. I Kalundborg Kommune er vi meget glade for, at vi kan bidrage ved at udbrede kendskabet lokalt”, siger Helene Lis Jørgensen
demenskonsulent i Kalundborg Kommune.

Det nationale demenssymbol kan bestilles gratis

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark har udviklet det nationale demenssymbol, og de står bag demensugen, der løber af stablen hvert år i uge 19. Indsatsen er sat i verden for at skabe bedre hjælp for mennesker med demens i det offentlige rum.

”Vi ved, at netop det at mestre helt almindelige hverdagsting, som at handle ind, betyder utrolig meget for mennesker med demens og deres oplevelse af at være en del af samfundet. Derfor er vi
glade for, at der er stor opbakning til indsatsen fra detailbranchen, mennesker med demens, demensfaglige og frivillige,” siger Lone Harlev sekretariatsleder i Folkebevægelsen for et
Demensvenligt Danmark.

Det nationale demenssymbol kan bruges af mennesker med demens, der kan have behov for lidt ekstra tålmodighed fra omverdenen. Symbolet er samtidig et signal til andre om, at man gerne må
kontakte den, der bærer symbolet, hvis personen ser ud til at have behov for hjælp.

Borgere med demens kan bestille et gratis demenskit ved at kontakte demenskoordinatorerne i Kalundborg Kommune eller det lokale rådgivnings- og aktivitetscenter. Det kan også bestilles online fra flere af Demensvenligt Danmarks

Pressefoto