På Hvidebækskolen er der forsat fokus på at styrke elevernes trivsel 2022 og hæve elevernes faglige niveau. Som en del af dette arbejde ønsker skolen at arbejde med spil i matematik på en mere struktureret måde end hidtil, hvilket er blevet bevilliget af Børn- og Familieudvalget.

Der er en god tradition for, at spil bliver anvendt som en del af matematikundervisningen, da relevante spil kan understøtte en hurtigere forståelse for matematik.

”Det fungerer utrolig godt for os at inddrage spil i matematikundervisningen. Det logiske arbejde, som foregår, mens eleverne spiller, træner evnen til at kombinere, genkende, beregne og planlægge”, udtaler skoleleder på Hvidebækskolen, Jimmy Sørensen og fortsætter: ”Og meget af det sker, uden at eleverne overhovedet tænker over det”.

Hvidebækskolen arbejder med at styrke den praktiske dimension af undervisningen, så der opnås en god balance mellem boglig og praktisk læring. Ved at bruge taktiske brætspil i undervisningen bliver eleverne også øvet i andre nyttige færdigheder som koncentration og tålmodighed.

Strategiske brætspil
De tre spil, der skal benyttes i matematikundervisningen, er Hungry Higgs, Quint og Othello. Spillene giver anledning til masser af strategisk tænkning, og de har til formål at give eleverne erfaring med statistik og sandsynlighedsregning.

I spillet Hungry Higgs gælder det om at få så meget vægt som muligt over på ens banehalvdel. Spillet rummer tilfældigheder, da der bruges terninger, men også beregninger når pladen vipper på grund af vægtforskydning. Spillet Quint minder om spillene ”kryds og bolle” eller ”fire på stribe”, men byder samtidig også på udfordringer, som kræver både planlægning, overblik, strategi og held. I spillet Othello gælder det om at have flest brikker i sin egen farve, når den sidste er lagt på brættet. Spillet har en særlig appel til børn med særlige undervisningsbehov og skoletræthed, da det er nemt at lære og få succesoplevelser med.

Fællesskab og sociale relationer
”Vi forventer, at et mere struktureret arbejde med flere spil i undervisningen vil være med til at skabe et fællesskab på tværs af klassetrin, som kan øge trivslen og læringsparatheden”, forklarer Jimmy Sørensen.

Ud over, at spillene kan have en positiv effekt på elevernes læring i matematik, kan de også have en positiv effekt på de elever, som ikke trives i skolen og dem, som nemt kommer til at kede sig i undervisningen.

Indsatsen skal samtidig danne grundlag for stærkere sociale fællesskaber, blandt andet igennem muligheder for at spille med hinanden i frikvarterer, afholdelse af interne turneringer på skolen og deltagelse i DM-arrangementer.

Foto: ABW