Jordkørsel på Gåsetoftevej har nu bragt vejen i en sådan forfatning, at trafikken skal holdes på et absolut minimum. Derfor er det nu kun cyklister, beboere eller trafikanter med ærinde til beboerne på vejen, der har tilladelse til at køre der.

”Vi har vurderet, at vejens stand er så ringe, at det ikke vil være forsvarligt at lade trafikken køre ubegrænset på vejen. Af hensyn til sikkerheden for bilisterne har vi derfor fået tilladelse af Politiet til lukke vejen,” forklarer Teamleder ved Vej og Park i Kalundborg Kommune, Charlotte Jørgensen, der understreger, at Kalundborg Kommune dog også har en pragmatisk tilgang til problematikken:

”Er man beboer eller har et ærinde på Gåsetoftevej, så må man gerne køre ind, så man skal ikke frygte for, om man kan få fjernet skrald, modtage post og varer eller modtage besøg. Og man må gerne cykle. Det vigtige er at sikre, at trafikken holdes til det absolut nødvendige. Og jeg vil også opfordre de, der har et ærinde på vejen, til at være agtpågivende og kører efter forholdende og respekterer skiltningen.”

Når vejen igen er i forsvarlig stand, vil den blive genåbnet snarest derefter.

Kilde

Foto: ABW