Kalundborg Friskole
Lerchenborg 10
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 55 29
kontor@kalfri.dk

Følg Kalundborg Friskole på Facebook

Lærdom og dannelse i vekselvirkning
Kalundborg Friskole blev oprettet den 23. maj 1977, som en selvejende institution, der havde til formål at drive en friskole efter principperne og skoletraditionen, der er afledt af N.F.S. Grundtvig og Kr. Kolds skoletanker.

På Kalundborg Friskole baseres synet på læring på klassefællesskabet, hvor de afgørende forudsætninger, for at den faglige viden læres, er begejstringen og de gode oplevelser. Sammen med troen på og viljen til at lykkes, så skaber det de bedste betingelser for den enkeltes skolegang og skoleliv. Skolens undervisning i faglige færdigheder udvikler det enkelte barns alsidige personlighed, men lærdom og dannelse arbejder sammen og er i en levende vekselvirkning med hinanden.

“Det er en god skole og lærerne er søde” – “En helt igennem fantastisk skole” – “Det er nemt at at brænde for at lære noget, når lærerne har den gnist, som de har på Kalundborg friskole” – sådan lyder et lille udpluk af anmeldelserne på skolens Facebookside.

Individuel frihed til forskellighed
Skolen tilstræber den levende skole, der er baseret på et kristent grundsyn. Og med Grundtvig mener man, at der skal være frihed i skolen, samt frihed for alle anskuelser og mennesker, der bygger deres liv på et positivt livssyn. På Kalundborg Friskole lærer man børnene, at mennesket har en individuel frihed til forskellighed inden for fællesskabet.

Gamle fortællinger og eventyr, historie og litteratur samt myter og legender er uundværlige delelementer i Kalundborg Friskoles dagligdag. Herigennem stifter børnene bekendtskab med deres rødder, lærer om det at være menneske i verden og at spejle sig selv heri. Når man arbejder med musik, sang, poesi og billedkunst, oplever man et helt anderledes sprogligt udtryk, der taler stærkt til fantasien og giver hver enkelt en oplevelse af livets storhed. På Kalundborg Friskole tror man på, at hvis børnene har en poetisk forståelse, så styrker det fantasien og modet hos den enkelte til at udfordre sig selv og vove at realisere sine drømme. Læs mere om skolens værdier. 

Emneuger
Friskolen er især kendt for sine emneuger, som har været afholdt siden 1984. I emneugen arbejder alle elever og lærere med det samme emne på tværs af klasserne, og det hele afsluttes med et fælles arrangement, hvor forældrene deltager.

Emneuger er noget af det gamle elever husker tydeligst, og der har da også gennem årene været stablet bemærkelsesværdige projekter på benene. Eksempelvis fremhæves totalteatermusicalen ’Jorden rundt i 80 dage’, som brugte hele skolens område samt Lerchenborgs gamle kostald som scene. Højdepunktet var en ægte indiske elefant (i samarbejde med Cirkus Dannebrog.

Faglig fordybelse og samarbejde
De grundliggende værdier på Kalundborg Friskole er en stærk faglighed som opnås gennem tryghed, tillid og trivsel. Man har fokus på faglig fordybelse, der specielt er inspireret af nysgerrighed og engagement. Alle har ansvar for helheden på skolen og viser respekt for mangfoldigheden, da det giver et undervisningsmiljø til glæde og gavn for alle. Det er afgørende for en velfungerende skole med plads til alle, at der er sammenhæng mellem ansvar og indflydelse, og i kredsen omkring skolen lægger man derfor megen vægt på samarbejde, samvær og samtale.

Når man vælger Kalundborg Friskole som skole, så vælger man også aktivt det større skolefællesskab til. Et frugtbart samarbejde baserer sig på et fælles ansvar mellem forældre og lærere. Det nære samarbejde mellem hjemmet og skolen er med til at give børnene trygheden og tilliden, der er den afgørende forudsætning for et godt og udbytterigt skoleliv.

Skolen har 9. klasse afgangseksamen og tilstræber at have omkring 200 elever, og der er indført et maksimum på 22 elever pr. klasse. Skriv dit barn op.


sølvpartner