Høng Privatskole
Hovedgaden 47
4270 Høng
Tlf. 58 84 17 70

Høng Privatskole på Facebook

Kontorets åbningstider
Kl. 8-14

Meld dit barn ind

Visdom, venner & vitaminer
De 3 v’er afspejler de værdier som Høng Privatskole vægter højest, nemlig faglighed, relationer og sundhed.

“Vores børn er døtre og sønner af tømrere, ekspedienter, socialrådgivere, aktuarer, pædagoger, sygeplejersker, lastbilchauffører, lærere, butiksejere, direktører, forsikringsrådgivere, bankfolk, skuespillere, sangere, gartnere, sælgere, laboranter, sekretærer, konsulenter, politifolk og mange mange flere. Pointen er at man ikke behøver at komme et bestemt sted fra, for at være hos os”, skriver Høng Privatskole, der samler børn der bor lige ved siden af skolen og børn der kommer langvejs fra. Her finder de et sted, hvor man gerne må lære en hel masse, og hvor ingen må mistrives.

Høng Privatskole blev grundlagt i 1898, og har rødder i den Grundtvigianske/Koldske skole samt i den private realskole. Høng Privatskole er en et-sporet skole med elever fra 0.-9. klasse, som målsætter færre elever i klasserne. Ledelsen sørger for at skolen altid efterstræber en høj faglighed – en bogligt orienteret undervisning, med mulighed for kreative tværforløb i nyrenoverede bygninger.

hong privatskole1Kvalitet, fællesskab og engagement
Høng Privatskole tilbyder flere dansk- og matematik-lektioner end i den almene folkeskole, hvilket styrker elevernes faglige niveau og indlæringsproces. Skolen efterstræber netop en høj faglighed igennem et alsidigt og varierende bogligt arbejde, med plads til kreativitet og faglige fællesskaber på tværs af årgangene. Skolen arrangerer eksempelvis flere gange om året faglige projekter og temauger på tværs af årgangene, hvilket skaber et fagligt og socialt fællesskab på skolen.

Gensidig respekt og dannelse
Samspillet og den gensidige respekt imellem lærere, elever og forældre er essentiel for, at målsætningerne kan udføres. Skolen forventer, at hver enkelt elev kommer i skole og er parat til at lære, ligesom de forventer, at forældrene respekterer lærernes arbejde, som de omvendt kan kræve altid er af høj faglig kvalitet. Det styrker ikke blot eleverne i samlet flok, men sikrer også fokus på den enkelte elevs niveau og færdigheder.

Privatskolen fokuserer desuden på at danne eleverne til at kunne indgå i fællesskaber med en venlig omgangstone, høflighed og imødekommende adfærd.

hong privatskole2Faste traditioner
Høng Privatskole er en skole med mange faste traditioner. Privatskolen afholder adskillige sociale arrangementer året rundt, både i de enkelte klasser og på tværs af årgangene. Om sommeren er der indskolingsarrangementer for både nye og ældre elever og sidst på året fejres julen med julesangaften, klippe-klistre dage, og luciaoptog.

Derudover arrangerer skolen lejrture, musik- og sangopvisninger samt skolefester, hvor elevernes sociale fællesskab styrkes.

Solstrålen
SFO’en Solstrålen er beliggende ved privatskolen og består af et stort opholdsrum samt tre mindre legerum hvor børnene har god plads til at udfolde sig med leg og kreative samspil. I SFO’en har børnene mulighed for at slappe af efter en udbytterig skoledag i professionelt pædagogiske rammer. Desuden huser SFO’en støttepædagoger og praktikanter, som er med til at sikre trygge og sjove rammer for børnene efter skoletid.

På skolens område er der et stort udeareal med nybyggede tipier som børnene kan lege i, hvilket giver ideelle rammer for god leg i det fri efter en skoledag med høj faglighed på programmet. Udearealet bliver desuden hyppigt brugt i undervisningen, og indbyder til leg, nysgerrighed og læring for eleverne i deres dagligdag.

Kan kun anbefales
skolens Facebookside kan du bl.a. se hvad elever og forældre synes om skolen – her et lille udpluk af anmeldelserne:

“En rigtig god skole med engagerede lærere og stor faglighed. En skole der forstår vigtigheden og værdien af internationale venskaber og udveksling” – Birgitte

“Høng Privatskole er en rummelig og faglig skole med plads til individualitet. Vi har været meget tilfreds med både lærere og ledere” – Lone

“Kan kun anbefale Høng Privatskole. De gør et stort arbejde. Vi har kun mødt engagerede og imødekommende medarbejdere. Vi er flere gange blevet bekræftet i at vi valgte rigtigt ved et skoleskift hertil” – Henriette

Kontakt Høng Privatskole


sølvpartner