Glæd dig til et efterår, sprængfyldt med musik, foredrag og underholdende indslag, – alt takket være de frivillige foreninger i Kalundborg kommune.

I Ældre- og Sundhedsudvalget har man afsat 200.000 kr. om året til afvikling af kulturelle arrangementer for ældre. Foreløbigt i 2021 og 2022. Formålet med pakkerne er bl.a. at styrke fællesskabet blandt den ældre del af befolkningen i Kalundborg Kommune. Der opfordres til, at borgeren ved tilmelding inviterer en nabo/bekendt med, så ”nye” deltagere også bliver aktive i de lokale kulturtilbud.

Kulturpakkerne er blevet tilbudt de frivillige foreninger, der har seniorer som målgruppe, og ansøgningsfristen for at få tildelt en kulturpakke udløb her i begyndelsen af maj.
Det kan med glæde konstateres, at der har været stor interesse for Kulturpakkerne. I alt har projektgruppen bag Kulturpakker til Ældre modtaget ansøgninger fra 10 foreninger i Kalundborg Kommune.

I udvælgelsen blev lagt vægt på disse kriterier: begrundelse for at søge og hvordan foreningen vil nå ud til nye målgrupper (ensomme) samt en geografisk spredning, så kulturpakkerne kommer til gavn for alle borgere i kommunen.

Værts-foreninger for Kulturpakker til Ældre i 2021 blev:

• Ældresagen, Gørlev Lokalafdeling
• Ældresagen, Høng Lokalafdeling
• Føllenslev-Særslev pensionistforening
• Hjertesagen, Lungeforeningen, Hjerteforeningen i Kalundborg (samlet ansøgning)

Projektgruppen glæder sig til at samarbejde med de udvalgte værtsforeninger.

Næste omgang Kulturpakker til Ældre 2022 forventes at komme i udbud efteråret 21’.

Hvad er en Kulturpakke til Ældre?
I alt er der udbudt fire kulturpakker, som hver består af:
Et teaterstykke, et foredrag, et musikalsk indslag og et underholdende indslag, quiz, højtlæsning eller debat.

Det betyder, at seniorer til efteråret kan se frem til i alt 16 spændende arrangementer, spredt geografisk over hele Kalundborg kommune. Glæd dig til at opleve Hr. Weyse fra Badehotellet, tryllekunstner Henrik Svanekiær, Anders Bircow og mange flere.

Det er takket være ildsjæle i de frivillige foreninger, at kulturoplevelserne kan udrulles. Den enkelte forening står for den praktiske afvikling af arrangementet og er vært for både optrædende og publikum, billettjek, står for forplejning, opsætning af lokalet mm. Projektgruppen vil i tæt samarbejde med foreningen sørge for bookinger, markedsføring og billetsalg.

Datoer, tid og sted for arrangementerne offentliggøres fra august måned via www.kulturpakkerkalundborg.dk og i Arrangementsmagasinet, der udgives af Kalundborg Biblioteker.

Foto: Kalundborg Bibliotek